PRZEWODNICY PTTK MIESZKAŃCOM

Najpiękniejsze miejsca powiatu

Przewodnicy PTTK w Dobczycach organizują w dniu 5 września  jubileuszowe wędrowanie po najcenniejszych atrakcjach powiatu myślenickiego.

Wycieczka dofinansowana jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Są jeszcze wolne miejsca!

Informacje i zapisy telefoniczne 505 451 570.
W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami oraz zaleceniami, KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia. Przed wejściem do autokaru, należy przekazać przewodnikowi podpisany dokument. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce, bez zwrotu wpisowego