Wiślana Trasa Rowerowa

Przewodnicy PTTK w Dobczycach zapraszają na wycieczkę Wiślaną Trasą Rowerową

Przebieg trasy:

Gromiec k. Oświęcimia – Mętków – Kamień – Ochodza – Kraków Tyniec

Informacje praktyczne:

Wyjazd: 20 czerwca  2021r , niedziela , godz. 8.00., parking ul. Podgórska

Planowany powrót – około godz. 19.00.

Długość trasy rowerowej – około 55km.

Suma podjazdów około 250 metrów

Trasa ładna widokowo, poprowadzona jest drogami asfaltowymi, lub gruntowymi o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego i nowo wytyczonymi ścieżkami rowerowymi. Łatwa technicznie. Duża część trasy poprowadzona jest
w dół, lub po płaskich odcinkach. Występuje jeden większy podjazd,
który w razie trudności można pokonać pieszo.

W miejscowości Okleśna przepłyniemy Wisłę promem (opłata we własnym zakresie)

Podczas wycieczki zobaczymy :

 1. Ruiny zamku w Lipowcu (z zewnątrz)
 2. Zatorskie stawy rybne
 3. Rozległą dolinę Wisły
 4. Tyniec wraz z klasztorem benedyktyńskim ( z zewnątrz)
 5. Panoramy na Beskidy

Od uczestnika wycieczki wymaga się:

 1. Dobrej kondycji fizycznej;
 2. Sprawnego roweru;
 3. Kasku rowerowego ;
 4. Kamizelki ochronnej odblaskowej;
 5. Maseczki ochronnej na czas przejazdu autokarem;
 6. Dobrego humoru.

Regulamin wycieczek rowerowych  znajduje się na stronie  http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

CENA: 80,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka rowerowa

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy