Msza św. za Henryka Leśniaka

24 lata temu zmarł Profesor Henryk Leśniak.  Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, przewodnik, instruktor krajoznawstwa. Organizował kursy przewodnickie, prelekcje, spotkania i wycieczki. Prowadził szkolenia również w Oddziale PTTK w Dobczycach dzieląc się z uczestnikami swoją obszerną wiedzą. Pozostał w pamięci uczniów jako ciepły i serdeczny Człowiek.

Przewodnicy PTTK z Dobczyc zamawiają w każdą rocznicę Jego śmierci mszę św. w różnych miejscach i kościołach. W tym roku, 26 lutego,  była to Wola Radziszowska. Msza święta odprawiona w nowym kościele przez ks. Antoniego Spórnę, proboszcza parafii, a po mszy okazja do zwiedzania wyjątkowego, zabytkowego kościółka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1440 roku, którego istnienie zapisał   Jan Długosz w Liber beneficiorum . Wnętrze świątyni reprezentuje różne epoki i style. Ściany i stropy zdobią polichromie figuralne z XVIII/XIX wieku.  Do najstarszych elementów  kościoła należy umieszczony w barokowym ołtarzu głównym gotycki obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii datowany na około 1460 rok (zachowany do dzisiaj bez przemalowań)  oraz utrzymany w tradycji późnogotyckiej krucyfiks umieszczony na belce tęczowej. Ołtarze boczne są bogato zdobione, a w jednym z nich znajduje się cenny obraz świętej Anny Samotrzeciej.

Pan Profesor na pewno  patrzył na nas z góry, a wraz z Nim coraz większe grono naszych zmarłych Kolegów.