Panie Profesorze to już 23 lata

23 lata temu zmarł Profesor Henryk Leśniak.  Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży, przewodnik, instruktor krajoznawstwa. Organizował kursy przewodnickie, prelekcje, spotkania i wycieczki. Prowadził szkolenia również w Oddziale PTTK w Dobczycach dzieląc się z uczestnikami swoją obszerną wiedzą. Pozostał w pamięci uczniów jako ciepły i serdeczny Człowiek.

Przewodnicy PTTK z Dobczyc zamawiają w każdą rocznicę Jego śmierci mszę św. w różnych miejscach i kościołach. W tym roku, 20 lutego,  była to Krzywaczka i kościół   p.w. Trójcy Przenajświętszej. Mszę św. celebrował  ks. Proboszcz Zbigniew Drobny, a po nabożeństwie podzielił się z nami wiedzą o historii miejscowości oraz o kościele i jego cennym wyposażeniu, a także o prowadzonych pracach konserwatorskich.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o wsi pochodzi z 1229 roku, a pierwszy kościółek p.w. Świętego Wojciecha przetrwał prawdopodobnie do XIX w.

W XVI w obok kościoła Św. Wojciecha wybudowano kolejny, drewniany. Wg dokumentów  jak na wiejską świątynię  posiadał bogate gotycko – barokowe wyposażenie m.in. figurkę Madonny z Dzieciątkiem z XV wieku oraz barokowy baldachim, zachowane do dzisiaj.

W XVIII w. ze względu na zły stan kościółka rozebrano go i wystawiono kolejny również drewniany. Z biegiem czasu świątynia ta okazała się być zbyt małą dla rozwijającej się wsi i zastąpiona została w XX w. przez nową, murowaną. Ta obecna zawiera  w swoich wnętrzach cenne wyposażenie od XV – XIX w. pochodzące w dużej części z poprzednich kościołów.

Pan Profesor na pewno  patrzył na nas z góry, a wraz z Nim coraz większe grono naszych zmarłych Kolegów.