Planowane

Planowane wycieczki

1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Oddział nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu.
2. Przed dokonaniem zapisu na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

3.Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

4.Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku po spożyciu alkoholu.

5.Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

6.Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

7.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub jej odwołania z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

8. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.

9. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie).

9.  Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału, telefonicznie i e-mailowo. Przy zapisie należy podać dane wszystkich zapisywanych osób.

10.Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).

11.Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do 5 dni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o 50% chyba że, pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
12.W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego w całości zwrócony.

13. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

14. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

15. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, jego przyjęciem  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki oraz na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

16.W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.

17. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.

18.Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu.

19. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową, lub dowód osobisty.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower. Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym.
 6. Wymagane jest posiadanie kasków rowerowych.
 7. Uczestnicy wycieczki w czasie jazdy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 9. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 10. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w trenie niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 11. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 12. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 13. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
 14. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika wycieczki.
 15. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii.
 16. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 17. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.

Zaproszenie na wycieczkę górską, w sobotę, 13 stycznia 2024 r.

Przewodnicy  PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania kolejnego etapu Głównego Szlaku Beskidzkiego

13 STYCZNIA  ROZPOCZYNAMY TURYSTYCZNIE NOWY ROK NA HALI KRUPOWEJ

Trasa: Przełęcz Krowiarki – Polica 1369 m n.p.m.- Hala Krupowa – Sidzina

Czas przejścia: ok. 4,5 godz. ok. 13 km

 • Suma podejść 514 m
 • Suma zejść 772 m
 • Region Beskid Żywiecki
 • Najwyższy punkt Polica, 1369 m n.p.m.
 • Punkty GOT 19

Wyjazd godz. 8,00

Koszt:

Sympatycy  100,00

Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 90,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul. Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

SIDZINA – OKRĄGLICA – BYSTRA PODHALAŃSKA
Zaproszenie na wycieczkę górską, w sobotę, 27 stycznia 2024 r.
Przewodnicy Pttk O. Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania kolejnego etapu Głównego Szlaku Beskidzkiego
👉 Trasa: Sidzina – Hala Krupowa – Okrąglica 1239 m n.p.m. – Bystra Podhalańska
Czas przejścia: ok. 6 godz. ok. 19 km
👉 Wyjazd godz. 8,00
• Suma podejść 754 m
• Suma zejść 908 m
• Region Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Beskid Żywiecki
• Najwyższy punkt Okrąglica 1239 m n.p.m.
• Punkty GOT 29
Koszt:
Sympatycy 100,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 90,00 zł
👉 Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570 lub biuro ul. Podgórska 1
👉 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/
JORDANÓW – WYSOKA – RABKA
Zaproszenie na wycieczkę w sobotę, 10 lutego 2024 r.
Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania kolejnego etapu Głównego Szlaku Beskidzkiego
Trasa: Jordanów – Wysoka – Rabka
Czas przejścia: ok. 4,5 godz. ok. 16 km
Wyjazd godz. 8,00
• Suma podejść 389 m
• Suma zejść 379 m
• Region Pogórze Orawsko-Jordanowskie
• Najwyższy punkt Granice 605 m n.p.m.
• Punkty GOT 15
Koszt:
Sympatycy 100,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 90,00 zł
Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570 lub biuro ul. Podgórska 1
Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/
Zaproszenie na wycieczkę w sobotę, 24 lutego 2024 r.
Przewodnicy Pttk O. Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GORCÓW” czyli 15 szczytów gorczańskich
✅ W sobotę, 24 lutego zdobywamy PRZYSŁOP 1187 m n.p.m. i JAWORZYNĘ KAMIENICKĄ 1288 m n.p.m.
✅ Trasa piesza: Ochotnica Górna – Przysłop – Jaworzyna Kamienicka – Ochotnica Górna
Czas przejścia: ok. 7 godz. ok. 20 km
• Suma podejść 914 m
• Suma zejść 795 m
• Region Gorce
• Najwyższy punkt Jaworzyna Kamienicka 1288 m n.p.m.
• Punkty GOT 27
✅ Wyjazd godz. 8,00
Koszt:
Sympatycy 90,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 85,00 zł
✅Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1
Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/
Zaproszenie na wycieczkę w sobotę, 9 marca 2024 r.
Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GORCÓW” czyli 15 szczytów gorczańskich
🏃W sobotę, 9 marca zdobywamy GORC ❗️ 1228 m n.p.m.
Trasa piesza: Kamienica –Zasadne – GORC – Rzeki
Czas przejścia: ok. 6 godz. ok. 15 km
• Suma podejść 794 m
• Suma zejść 585 m
• Region Gorce
• Najwyższy punkt Gorc, 1228 m n.p.m.
• Punkty GOT 21
Wyjazd godz. 8,00
Koszt:
Sympatycy 85,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 80,00 zł
Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel.☎️ 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1
Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/
 
 
GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI
Zaproszenie na wycieczkę w sobotę, 6 kwietnia 2024 r.
Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania Głównego Szlaku Beskidzkiego
✅ Trasa piesza: Ustroń- RÓWNICA (885 m n.p.m.)- Ustroń Polana- WIELKA CZANTORIA (995 m n.p.m.)- Soszów- Stożek – zejście do Wisły Łabajowa
Czas przejścia: ok. 8,5 godz. ok. 22,5 km
✅ Wyjazd 6.04.2024 r. godz. 6,30 powrót ok. 18,30
• Suma podejść 1416 m
• Suma zejść 1306 m
• Region Beskid Śląski
• Najwyższy punkt Czantoria Wielka, 995 m n.p.m.
• Punkty GOT38
Koszt:
Sympatycy 110,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 100,00 zł
ℹ️ Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc tel. ☎️ 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1
Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/
 
 
 
 
 
 

Przewodnicy  PTTK O/Dobczyce zapraszają na wycieczkę krajoznawczą na Górny Śląsk  21 kwietnia 2024 r.

W programie m.in.:

 • NIKISZOWIEC perła Katowic i Śląska– zabytkowe osiedle robotnicze  z niesamowitym układem urbanistyczno- przestrzennym z lat 1908-1918 wpisane do rejestru zabytków i uznane za Pomnik Historii.

Spacer uliczkami Nikisza przeniesie nas o 100 lat wstecz, w świat górniczej przeszłości i tradycji miasta, wstąpimy m.in. do neobarokowego kościoła Św. Anny z 1927 r. który jest najokazalszą budowlą Nikiszowca i do Muzeum Etnologii Miasta

 • MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH w Świętochłowicach.

 Wyjazd godz. 7,00

Koszt 100,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 95,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

ℹ️ W ślad za deklaracjami wspólnego zdobywania odznaki PRZYJACIEL ZIEMI DOBCZYCKIEJ informujemy, że zaplanowaliśmy dwa wyjazdy w ramach których będziemy mogli odznakę uzyskać.
➡️ Pierwszy wyjazd 28 kwietnia 2024
wycieczka piesza na trasie POZNACHOWICE GÓRNE – GRODZISKO (618m.) – DIABELSKI KAMIEŃ (340m.) – KRZESŁAWICE . Do przejścia ok. 5,5 km ok. 2,5 godz.
• Suma podejść 280 m
• Suma zejść 332 m
• Najwyższy punkt Grodzisko, 618 m n.p.m.
• Punkty GOT 8
oraz 4 obiekty : Kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów z I. poł. XVl w Gruszowie, Kościół parafialny pw. Św. Jakuba Starszego i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 r. w Raciechowicach ,Diabelski Kamień w Krzesławicach oraz Kamienny Grzyb w Bigorzówce.

➡️ Drugi wyjazd 26 maja 2024,
trasa piesza KORNATKA – WIELKA GÓRA (401m.) – TRUPIELEC (476m.) –OSTRYSZ (507m.)–GLICHOWIEC (527m.)- CZASŁAW. Do przejścia ok. 8,5 km ok. 3,5 godz.
• Suma podejść 248 m
• Suma zejść 305 m
• Najwyższy punkt 530 m n.p.m.
• Punkty GOT 11
W tym dniu będziemy zwiedzać Dobczyce oraz zobaczymy Diabelski Kamień na Styrku – czyli ostaniec wierzchołkowy w Brzezowej, pomnik bitwy stoczonej we wrześniu 1944 roku pomiędzy oddziałami partyzanckimi AK ,a wojskami niemieckimi w Glichowie i pomnik Grunwaldzki w Brzezowej.

Wycieczki wspierane są przez Gmina i Miasto Dobczyce oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki
Udział w nich jest nieodpłatny, ilość miejsc ograniczona. Ubezpieczenie: członkowie PTTK w ramach opłaconej składki, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.

ℹ️ Informacje i zapisy na pierwszą wycieczkę przyjmuje Oddział PTTK w Dobczycach ul. Podgórska 1
☎️ 505 451 570
Zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc❗️

Regulamin odznaki
http://zamek.dobczyce.pl/odznaka-przyjaciel-ziemi-dobczyckiej/

GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI – etap kolejny
Zaproszenie na wycieczkę w sobotę, 11 maja 2024 r.
✅ Trasa piesza: Wisła Łabajów – STOŻEK (978 m n.p.m.) – (ew. wyjazd kolejką, koszt 30 zł) KICZORY (990 m n.p.m.) – Przełęcz Kubalonka – STECÓWKA nad Pietraszonką (850 m n.p.m.) – zejście Istebna Zaolzie
✅Trasa liczy ok. .20 km i 800 m podejścia, w przypadku skorzystania z kolejki do przejścia jest 18,5 km i ok. 550 m podejścia
✅Wyjazd godz. 6,30 powrót ok. 18,30
• Region Beskid Śląski
• Najwyższy punkt Kiczory, 990 m n.p.m.
• Punkty GOT30
Kiełbaski obowiązkowe 🙂 🙂
Koszt:
Sympatycy 110,00
Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 100,00 zł
ℹ️ Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc ☎️ 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1
Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

POZNAJ CZĘSTOCHOWĘ

Przewodnicy  PTTK O/Dobczyce zapraszają na wycieczkę krajoznawczo-historyczną do CZĘSTOCHOWY

–  19 maja 2024 r. (niedziela).

W programie m.in.:

 • MUZEUM PRODUKCJI ZAPAŁEK

Jedyne czynne muzeum zapałek w Europie !!! a tym samym najstarsza fabryka zapałek w Polsce i jedna z pierwszych w Europie!

Muzeum znajduje się w kilku salach wystawowych oraz w działającym niegdyś zakładzie produkcyjnym z lat 30 ubiegłego wieku.  Główną częścią muzeum jest fabryka, w której jeszcze do 2010 roku produkowano zapałki.

 

 • MUZEUM MONET i MEDALI  JANA PAWŁA II

1500 monet i medali z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II !

prezentowane w  prywatnym,  bardzo nowoczesnym obiekcie, którego uzupełnieniem  są znaczki pocztowe z wizerunkiem Jana Pawła II oraz repliki przedmiotów liturgicznych i ubioru papieża: Pierścień Rybaka, stuła, peleryna, pastorał i piuska.

Prezentowane zbiory zawierają ponad 11 tysięcy eksponatów z wizerunkiem polskiego papieża. Jest to największa kolekcja tego typu na świecie. !

 

 • KLASZTOR NA JASNEJ GÓRZE

Zwiedzanie z przewodnikiem głównych obiektów klasztornych (m.in. Sala Rycerska i Muzeum 600-lecia).

 Dla osób zainteresowanych będzie możliwość indywidualnego wejścia na Wieżę Klasztorną , czy do Kaplicy Cudownego Obrazu.

 Wyjazd godz. 6.30. Powrót około godz.  20.00

Koszt:

160,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 150,00 zł

( W cenę wliczone są wstępy do obiektów, oprócz wieży)

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

l

 Przyjaciel Ziemi Dobczyckie cz. II

26 maja 2024,

wyjazd godz. 8,00
trasa piesza KORNATKA – WIELKA GÓRA (401m.) – TRUPIELEC (476m.) –OSTRYSZ (507m.)–GLICHOWIEC (527m.)- CZASŁAW. Do przejścia ok. 8,5 km ok. 3,5 godz.
• Suma podejść 248 m
• Suma zejść 305 m
• Najwyższy punkt 530 m n.p.m.
• Punkty GOT 11
W tym dniu będziemy zwiedzać Dobczyce oraz zobaczymy Diabelski Kamień na Styrku – czyli ostaniec wierzchołkowy w Brzezowej, pomnik bitwy stoczonej we wrześniu 1944 roku pomiędzy oddziałami partyzanckimi AK ,a wojskami niemieckimi w Glichowie i pomnik Grunwaldzki w Brzezowej.

Wycieczka wspierana jest przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki
Udział w niej jest nieodpłatny, ilość miejsc ograniczona. Ubezpieczenie: członkowie PTTK w ramach opłaconej składki, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.

ℹ️ Informacje i zapisy  przyjmuje Oddział PTTK w Dobczycach ul. Podgórska 1
☎️ 505 451 570
Zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc❗️

Regulamin odznaki
http://zamek.dobczyce.pl/odznaka-przyjaciel-ziemi-dobczyckiej/

GŁÓWNY SZLAK BESKIDZKI

Zaproszenie na wycieczkę  w sobotę, 15 czerwca 2024 r.

Przewodnicy  PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania Głównego Szlaku Beskidzkiego

Trasa piesza: Istebna Zaolzie – STECÓWKA nad Pietraszonką (850 m n.p.m.) – BARANIA GÓRA (1220 m n.p.m.)- MAGURKA WIŚLAŃSKA (1140 m n.p.m.) – MAGURKA RADZIECHOWSKA (1108  m n.p.m.) – WĘGIERSKA GÓRKA

Trasa liczy ok. 18,5 km ok. 6 godz.

 • Suma podejść 628 m
 • Suma zejść 1060 m
 • Region Beskid Śląski
 • Najwyższy punkt Barania Góra, 1220 m n.p.m.
 • Punkty GOT 25 

Wyjazd godz. 6,30  powrót ok. 18,30

Koszt:

Sympatycy  110,00

Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 100,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

PODNÓŻEM SŁOWACKICH TATR

rowerowo

lub basenowo

 Przewodnicy PTTK Oddział w Dobczycach  zapraszają 23 czerwca 2024r (niedziela) na wycieczkę rowerowo-krajoznawczą podnóżem słowackich Tatr,

lub

 na kąpiele w basenach termalnych Vrbova.

Wycieczka dzieli się na dwie grupy.

Pierwsza grupa  – rowerowa jedzie podnóżem Tatr następującą trasą:

PRZEŁĘCZ ZDZIARSKA – Zdziar – Tatrzańska Kotlina – Spiska Bela – Kieżmark – Spiska Sobota – POPRAD.

Łącznie około 50km w zdecydowanej większości po specjalnie wytyczonych i wygodnych ścieżkach rowerowych oraz bocznych asfaltowych drogach z niewielkim natężeniem ruchu samochodowego.

Trasa łatwa – przeważają odcinki delikatnego zjazdu, lub odcinki płaskie poprowadzone wzdłuż rzeki Poprad. Na całej długości trasy brak jest długich i męczących podjazdów.

Podczas wycieczki będziemy mieli możliwość podziwiać m.in. Tatry Bielskie z górującym szczytem Hawrania i Płaczliwej Skały. Nie zabraknie również imponujących widoków na Tatry Wysokie z majestatycznymi szczytami Łomnicy i Gerlacha.

Przejeżdżając przez poszczególne miejscowości zobaczymy z zewnątrz obiekty lokalnej architektury takie jak m.in.:

– sanatoryjno-uzdrowiskową zabudowę Tatrzańskiej Kotliny;

-centrum i Rynek w Spiskiej Beli;

– renesansową dzwonnicę w Strażkach;

– historyczne centrum Kieżmarku wraz z drewnianym kościołem artykularnym wpisanym na listę UNESCO;

– rynek i zabudowę w Spiskiej Sobocie.

Druga grupa spędza czas w kąpielisku termalnym  VRBOV

(Pobyt na basenach od około 9,30 -16.00 wstępy we własnym zakresie)

Wyjazd:  23 czerwca, niedziela,  godz. 7.00, parking przy ul. Podgórskiej.

Powrót około godz. 19.00 .

Koszt 150,00 zł

Członkowie PTTK O/Dobczyce z opłaconą składką 140,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

 Po przyjęciu zgłoszenia możliwość wpłaty konto nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

Istnieje możliwość wypożyczenia roweru ( w tym także roweru elektrycznego).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek rowerowych https://zamek.dobczyce.pl/planowane/

Treść Elementu

Przewodnicy PTTK  O/Dobczyce

oraz BT AKTYWNIE Z BAJEREM

zapraszają do zdobywania  KORONY GÓR POLSKI w dn. 26 -27 – 28.07.2024

1 dzień – 5:00 wyjazd z Dobczyc – przejazd do Bielic – wyjście na KOWADŁO ( 989 m n.p.m.), najwyższy szczyt Gór Złotych

 następnie RUDAWIEC  (1112 m n.p.m.) najwyższy szczyt Gór Bialskich 

i zejście do Kłodzkiego Siodełka,

 czas przejścia ok 6 godz., 15 km, w górę 700m,

– przejazd do Stronia Śląskiego – obiadokolacja, nocleg

2 dzień – śniadanie – przejście z Przełęczy Okraj na ŚNIEŻKĘ (1602 m n.p.m.), najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów

odpoczynek w schronisku Samotnia, zejście do kościoła Wang w Karpaczu .

czas przejścia ok 6 godz., 16 km, w górę 687 m,

– powrót do hotelu – obiadokolacja , nocleg

3 dzień – śniadanie – przejazd do Kłodzkiego Siodełka – wyjście na ŚNIEŻNIK

( 1423m n.p.m. ), najwyższy szczyt Masywu Śnieżnika ,  zejście do Kletna

czas przejścia ok 6 godz., 15km., w górę 700m

– powrót w godzinach wieczornych

 Cena 740,00 zł.

Podana cena zawiera: –  przejazd autokarem, opłaty drogowe i parkingowe, – opiekę przewodnika, pilota- zakwaterowanie – wyżywienie według programu – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

W przypadku mniejszej ilości uczestników, cena może ulec zmianie.

Podany program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych punktów programu, może ulec zmianie.

……………………………………………………………………….

www.zbajerem.pl aktywnie@zbajerem.pl 32-400 Myślenice ul. Piłsudskiego 48 Tel.: 538 995 082

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu