Misja

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach, zwane  popularnie zamkiem i skansenem powstało w 1963 r. staraniem ówczesnych członków PTTK w Dobczycach. Placówka nadal jest prowadzona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

Składa się z dwóch części: odrestaurowanych ruin średniowiecznego zamku oraz skansenu architektury drewnianej. Prezentowane ekspozycje to: historyczna, militarna, archeologiczna i etnograficzna.

Oddział PTTK w Dobczycach zajmuje się propagowaniem turystyki i krajoznawstwa, aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury, zachęca do zdobywania Odznaki Przyjaciela Ziemi Dobczyckiej, współpracuje ze szkołami w zakresie edukacji regionalnej, organizuje imprezy turystyki kwalifikowanej, które są formą popularyzacji miejsc i tras wartych poznania. Propozycją Oddziału są rajdy, zloty, wycieczki, poradnictwo i punkt informacji turystycznej, sprzedaż map wydawnictw i innych materiałów turystycznych. 

Przy Oddziale działa Klub Przewodnicki i Komisja Opieki nad Zabytkami. Głównym polem działania Oddziału jest odbudowa zamku i prowadzenie Muzeum Regionalnego PTTK im. Władysława Kowalskiego.