Wystawa Skansenova

WYSTAWA – „Mniejszości etniczne i grupy etnograficzne w Małopolsce – Łemkowie, Niemcy, Cyganie oraz Żydzi”

W skansenie Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach  prezentowana jest wystawa  planszowa  „Mniejszości etniczne i grupy etnograficzne w Małopolsce – Łemkowie, Niemcy, Cyganie oraz Żydzi” przygotowana w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu.

Obecna Małopolska (województwo małopolskie), to część dziewiętnastowiecznej Galicji, która w nieodległej przeszłości była rejonem o wiele bardziej zróżnicowanym kulturowo. Szczególnego kolorytu miastom i miasteczkom Małopolski dodawali, podobnie jak w całej Rzeczpospolitej, licznie zamieszkujący ją Żydzi. Na południowo – wschodnich rubieżach Małopolski żyli górale Rusińscy – Łemkowie, budzący ciekawość swą odmiennością religijną, językową i obyczajową. W wielu wioskach widzieć się dało charakterystyczne, nędzne skupiska osiadłych Cyganów/Romów, trudniących się kowalstwem.  Ich wędrowni pobratymcy patrzyli na osiedlonych z pogardą, sami dodając kolorytu krajobrazowi kulturowemu Polski swoimi taborami.

Fragment wystawy z Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
Opracowanie merytoryczne i graficzne: Adam Bartosz, Natalia Gancarz.