Planowane

Planowane wycieczki

1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Oddział nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu.
2. Przed dokonaniem zapisu na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

3.Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

4.Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku po spożyciu alkoholu.

5.Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

6.Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

7.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub jej odwołania z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

8. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.

9. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie).

9.  Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału, telefonicznie i e-mailowo. Przy zapisie należy podać dane wszystkich zapisywanych osób.

10.Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).

11.Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do 5 dni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o 50% chyba że, pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
12.W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego w całości zwrócony.

13. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

14. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

15. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, jego przyjęciem  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki oraz na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

16.W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.

17. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.

18.Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu.

19. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową, lub dowód osobisty.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower. Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym.
 6. Wymagane jest posiadanie kasków rowerowych.
 7. Uczestnicy wycieczki w czasie jazdy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 9. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 10. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w trenie niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 11. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 12. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 13. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
 14. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika wycieczki.
 15. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii.
 16. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 17. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.

20 lutego 2021 r. o godz.18.00 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce zostanie odprawiona msza św. za duszę śp. Henryka Leśniaka w 23 rocznicę śmierci.

W niedzielę, 21 lutego 2021 r. planowany jest wyjazd klubowy na Szczebel w Beskidzie Wyspowym.

Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę górską  w Beskid Mały

Start:  miejscowość LAS-  następnie obok największego w Beskidzie Małym wodospadu   Dusica

do jaskini Komonieckiego

Po raz pierwszy grotę opisał w 1704 r. wójt żywiecki   Andrzej Komoniecki : „W Ślemieńskim zaś Państwie w Pośrednim Groniu w Hali Siwcowej nad wsią Lasem jest skała wielka, co przed nią wierzchem woda idzie, a pod nią dziura jest, w którą może sto statku (  zwierząt hodowlanych) wegnać i w niej tam sposobnie stanąć (…)”

Madohora 910mn.p.m.

Potrójna (Czarny Groń)847m n.p.m. oferująca jedne z najpiękniejszych panoram w Beskidzie Małym,

Groń J.P.II – Leskowiec 922m n.p.m.-schronisko PTTK na Leskowcu- Tarnawa Górna

Czas przejścia 4 h 40 min. plus odpoczynki/w sumie ok.6,5- 7 h/,suma podejść ok.600m

suma zejść ok. 700m,

25 pkt GOT.

Wyjazd godz.8, powrót ok.18-tej.

Data: 09.05.2021 r.

Informacje i zapisy telefoniczne do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka Groń J.P.II

Cena 50,00 zł

Wycieczka organizowana w ramach projektu „Przewodnicy PTTK – mieszkańcom” wspieranego przez Gminę Dobczyce.

dla mieszkańców Gminy Dobczyce nieodpłatnie.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce.

 

Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego oraz BT BAJERSPORT  zapraszają na wycieczkę na Dolny Śląsk w dniu 22 i 23 maja 2021 r.

PROGRAM

22 maja

6:00 – wyjazd z Dobczyc, przejazd do Wojsławic (przyjazd ok. 11,00)

11:30 – 14:00 zwiedzanie Arboretum w Wojsławicach,

Arboretum w Wojsławicach to ogród dendrologiczny z największą w Polsce kolekcją różaneczników i azalii  oraz innych unikatowych roślin

przejazd w góry Stołowe wyjście na Szczeliniec Wielki

Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m.) to najwyższy szczyt w Górach Stołowych, na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Należy do Korony Gór Polski i jest jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów

 zakwaterowanie i obiadokolacja, jeśli pogoda dopisze ognisko.

23 maja

7:30 śniadanie

8:30 wyjazd do Wambierzyc

9:00 – 11:00 pobyt w Wambierzycach

Wambierzyce zw.”Śląską Jerozolimą”  z Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin

(o 9:00 jest msza święta, można też zobaczyć szopkę i Kalwarię)

przejazd do Kamieńca Ząbkowickiego

12:00- 13:30 zwiedzanie pałacu Marianny Orańskiej – perły architektury Dolnego Śląska

przejazd no Nysy spacer po mieście

16:00 wyjazd do Dobczyc

20:30 Dobczyce

cena  330,00 zł

dla członków PTTK Oddział Dobczyce  320,00 zł

cena zawiera: 1 nocleg w warunkach turystycznych, pokoje 2-3 osobowe, 1

obiadokolację i 1 śniadanie, wstępy, opłaty drogowe i parkingowe,

ubezpieczenie, opiekę przewodnika oraz przejazd komfortowym autokarem

Informacje i zapisy telefoniczne do wyczerpania miejsc tel. 505 451 570

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka Dolny Śląsk

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce.

 Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę w Beskid Sądecki.

TRASA: start z PIWNICZNEJ miasteczka uzdrowiskowego o przyjaznym klimacie

na PRZEŁĘCZ BUKOWINA (993 m npm) w głównej grani Pasma Jaworzyny Krynickiej w niewielkiej odległości od Hali Pisanej 

i przez ZADNIE GÓRY (968 m npm)  objęte ochroną  Popradzkiego Parku Krajobrazowego, ze źródłami wód mineralnych

do schroniska na CYRLI (844 m n.p.m.) a następnie obok ruin ryterskiego zamku

do RYTRA zwanego Perłą Południa

Z polany Cyrla widoki na dolinę Popradu, wzniesienia Pasma Radziejowej i pobliskie grzbiety opadające z głównej grani Pasma Jaworzyny do doliny Popradu.

Data: 13.06.2021 r.

Cena 60,00 zł.

 Czas przejścia trasy 5:15h + odpoczynki

Długość trasy 15,4 km

Suma podejść 803m, suma zejść 852m, najwyższy punkt 1014m n.p.m.

21 punktów GOT

Wyjazd godz. 7.00 planowany powrót ok.18.00/19.00

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka Beskid Sądecki

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Przewodnicy PTTK w Dobczycach zapraszają na wycieczkę Wiślaną Trasą Rowerową

Przebieg trasy:

Gromiec k. Oświęcimia – Mętków – Kamień – Ochodza – Kraków Tyniec

Informacje praktyczne:

Wyjazd: 20 czerwca  2021r , niedziela , godz. 8.00., parking ul. Podgórska

Planowany powrót – około godz. 19.00.

Długość trasy rowerowej – około 55km.

Suma podjazdów około 250 metrów

Trasa ładna widokowo, poprowadzona jest drogami asfaltowymi,
lub gruntowymi o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego i nowo wytyczonymi ścieżkami rowerowymi. Łatwa technicznie. Duża część trasy poprowadzona jest
w dół, lub po płaskich odcinkach. Występuje jeden większy podjazd,
który w razie trudności można pokonać pieszo.

W miejscowości Okleśna przepłyniemy Wisłę promem (opłata we własnym zakresie)

Podczas wycieczki zobaczymy :

 1. Ruiny zamku w Lipowcu (z zewnątrz)
 2. Zatorskie stawy rybne
 3. Rozległą dolinę Wisły
 4. Tyniec wraz z klasztorem benedyktyńskim ( z zewnątrz)
 5. Panoramy na Beskidy

Od uczestnika wycieczki wymaga się:

 1. Dobrej kondycji fizycznej;
 2. Sprawnego roweru;
 3. Kasku rowerowego ;
 4. Kamizelki ochronnej odblaskowej;
 5. Maseczki ochronnej na czas przejazdu autokarem;
 6. Dobrego humoru.

Regulamin wycieczek rowerowych  znajduje się na stronie  http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

CENA: 80,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka rowerowa

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

BESKID MAŁY

Odkrywania uroków ciąg dalszy

wycieczka w dniu 11.07.2021 r.

 Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę w Beskid Mały.  

TRASA: start z PRZEŁĘCZY PRZEGIBEK (663 m n.p.m.) leżącej w grupie Magurki Wilkowickiej szlakiem pod górę, ale z wypłaszczeniami dającymi odpoczynek i z miejscami widokowymi

na szczyt GRONICZKI (833 m n.p.m.) przez który przebiega Mały Szlak Beskidzki.

Za szczytem ścieżka dość mocno opada w dół, aby na końcu stromo zejść do

PRZEŁĘCZY U PANIENKI (739 m n.p.m.) która swoją nazwę zawdzięcza stojącej tam XIX-wiecznej kapliczce z obrazem Matki Boskiej.

Dalej do schroniska na HROBACZEJ ŁĄCE  (828 m n.p.m.)

Rozpościerają się stąd piękne widoki na Beskid Mały (Góra Żar, Magurka Wilkowicka), Beskid Żywiecki (Pilsko, Rysianka), przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć Babią Górę oraz Tatry (głównie Tatry Zachodnie)

Zejście do

CZERNICHOWA

ZAPRASZAMY!!!

Data: 11.07.2021 r.

Cena 60,00 zł.

 Czas przejścia trasy 3,5h + odpoczynki

Długość trasy 10,2 km

Wyjazd godz. 7.00

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka Beskid Mały

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego

Przewodnicy PTTK w Dobczycach zapraszają na wycieczkę Jurajskim Szlakiem Rowerowym

Przebieg trasy:

Rabsztyn – Bydlin – Krzywopłoty – Dolina Wodącej – Smoleń – Podzamcze (Ogrodzieniec) – Chechło

Informacje praktyczne:

Wyjazd: 25 lipca  2021r , niedziela , godz. 7.00 , parking ul. Podgórska

Planowany powrót – około godz. 18.00.

Długość trasy rowerowej – około 45km

Trasa prowadzi zarówno przez nielicznie uczęszczane lokalne asfaltowe drogi, specjalnie wytyczone „rowerostrady” wiodące wzdłuż pól, jak i ścieżki leśne, wymagające skupienia na zjazdach z pagórków. 

Podczas wycieczki zobaczymy piękne tereny, złociste lipcowe pola, ruiny zamków ( z zewnątrz) w Rabsztynie, Bydlinie, Smoleniu, Ogrodzieńcu

Od uczestnika wycieczki wymaga się:

 1. Dobrej kondycji fizycznej;
 2. Sprawnego roweru;
 3. Kasku rowerowego ;
 4. Kamizelki ochronnej odblaskowej;
 5. Maseczki ochronnej na czas przejazdu autokarem;
 6. Dobrego humoru.

Regulamin wycieczek rowerowych  znajduje się na stronie  http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

CENA: 90,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka rowerowa

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy !!!

wycieczka w dniu 15.08.2021 r.

 Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę górską na Wielki Rogacz w Beskidzie Sądeckim

TRASA: start z PIWNICZNEJ miasteczka uzdrowiskowego o przyjaznym klimacie

na – KAMIENNY GROŃ (758 m n.p.m.) z przysiółkami  zajętymi pod pola uprawne, łąki i pastwiska określane  „żyjącymi górami”  na NIEMCOWĄ (963 m n.p.m.) z widokami na  pasmo Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, Piwniczną-Zdrój, a także Nowy Sącz,

dalej na MIĘDZYRADZIEJÓWKI – trójwierzchołkowy grzbiet w  północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza  (1045,  1039, 1035 m n.p.m.) i

WIELKI  ROGACZ (1182m n.p.m.) –  objęty   ochroną  Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Pod W. Rogaczem zachwycą  nas wspaniałe widoki na Pieniny, Beskid Żywiecki i Tatry, a także wzniesienia na Słowacji.

MAŁY ROGACZ  (1162 m n.p.m.) z szerokimi panoramami widokowymi w kierunku południowym,

 PRZEŁĘCZ OBIDZA (938 m n.p.m.) – PRZEŁĘCZ GROMADZKA  umowna granica między Pasmem Radziejowej a Górami Lubowelskimi

 do BACÓWKI NA OBIDZY  (931 m n.p.m.) zejście do SUCHEJ DOLINY

   Czas przejścia ok. 5 godzin + odpoczynki.

Trasa przebiega przez część Pasma Radziejowej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Wyjazd o godzinie 7.00, powrót ok godziny 18.00/19.00.

Data: 15.08.2021 r.

Cena 60,00 zł.

 Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: „wycieczka Wielki Rogacz”

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Przewodnicy PTTK w Dobczycach zapraszają na kolejną wycieczkę rowerową.

 Wyruszymy autokarem w niedzielę 22 sierpnia z parkingu przy ulicy Podgórskiej o godz. 8,00. Udamy się w stronę Łącka, gdzie otwarta została  nowa ścieżka rowerowa Velo-Dunajec, która poprowadzona jest brzegami Dunajca.

START  z przełęczy OSTRA położonej między Limanową, a Kamienicą Gorczańską,

skąd czeka nas kilka kilometrów spokojnego zjazdu przez miejscowości Jastrzębie i Czarny Potok do ŁĄCKA

następnie DOLINĄ DUNAJCA udamy się do STAREGO SĄCZA

po czym skierujemy się na południe DOLINĄ POPRADU

do wioski BARCICE, tutaj przekroczymy rzekę Poprad i podążymy

do WOLI KROGULECKIEJ, gdzie przy platformie widokowej BESKIDZKI ŚLIMAK zakończymy wycieczkę.

Trasa ładna widokowo, poprowadzona jest drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego i nowo wytyczonymi ścieżkami rowerowymi. Łatwa technicznie – duża część trasy poprowadzona jest w dół, lub po płaskich odcinkach. Występują dwa podjazdy, przy czym  jeden duży do platformy widokowej w Woli Kroguleckiej. Podjazd ten ma około 2 km długości i 200 metrów przewyższenia. W razie trudności można pokonać go pieszo.

Podczas wycieczki zobaczymy (z zewnątrz):

 1. Kościół drewniany w Czarnym Potoku z XVIII wieku;
 2. Rynek Łącki wraz z panoramą na Beskid Sądecki;
 3. Rozległą dolinę Dunajca i Popradu;
 4. Stary Sącz wraz z klasztorem sióstr klarysek i ołtarzem papieskim;

Imponujące widoki na Beskidy i Tatry z platformy widokowej w Woli Kroguleckiej

Informacje praktyczne:

Wyjazd: 22 sierpnia  2021r , niedziela , godz. 8:00, parking ul. Podgórska

Planowany powrót – około godz. 19.00.

Długość trasy rowerowej – około 45 km.

Suma podjazdów około 300 metrów, suma zjazdów około 650 metrów

Od uczestnika wycieczki wymaga się:

 1. Dobrej kondycji fizycznej;
 2. Sprawnego roweru;
 3. Kasku rowerowego ;
 4. Kamizelki ochronnej odblaskowej;
 5. Maseczki ochronnej na czas przejazdu autokarem;
 6. Dobrego humoru.

Regulamin wycieczek rowerowych  znajduje się na stronie  http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

CENA: 90,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka rowerowa

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!!

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Dobczycach i Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego zapraszają na wycieczkę po atrakcjach powiatu myślenickiego cz.II

Będzie to wycieczka autokarowo-piesza.  Przewidziane zabytki kultury, przyrody, miejsca pamięci narodowej. ( m.in. Zakliczyn, Harbutowice, Tokarnia)

Wyjazd jest nieodpłatny, ilość miejsc ograniczona.

Data: 04.09.2021 r.

wyjazd godzina 8,00 z ulicy Podgórskiej

Wycieczka organizowana w ramach projektu „Przewodnicy PTTK – mieszkańcom” wspieranego przez Gminę Dobczyce.

Informacje tel. 505 451 570.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce.

Zaproszenie na wycieczkę w dniu 12.09.2021r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Dobczycach i Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego zapraszają na wycieczkę krajoznawczą do Krainy Łemków

W programie m.in.:

 • Zagroda Maziarska w ŁOSIU ( tradycyjna zagroda łemkowska in situ)
 • JEZIORO KLIMKOWSKIE, zbiornik zaporowy na rzece Ropie, którego wody zalały całość terenu zabudowanego dawnej wsi Klimkówka (spacer przy zaporze),
 • KWIATOŃ – cerkiew św. Paraskewy, dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
 • WYSOWA ZDRÓJ – miejscowość uzdrowiskowa znana z leczniczych wód mineralnych
 • Spacer na ŚWIĘTĄ GÓRĘ JAWOR, gdzie znajduje się cerkiew Opieki Matki Bożej , cel wielu pielgrzymek

 Data: 12.09.2021 r.

Wyjazd o godzinie 7.00, powrót ok. godziny 18.00/19.00.

Cena 80,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: „wycieczka Łemkowszczyzna”

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Przewodnicy PTTK w Dobczycach organizują w dniu 3 października 2021 r. Jesienny Złaz Turystyczny na Suchej Polanie. Złaz zakończy sezon turystyczny 2021.

Termin: 03.10. 2021 r.

Wycieczka organizowana w ramach projektu „Przewodnicy PTTK – mieszkańcom” wspieranego przez Gminę Dobczyce oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Wyjazd godz. 9,00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacje i zapisy tel. 505 451 570.

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto KAŻDY uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce.

Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę górską w Beskid Śląski  

TRASA: BYSTRA – PRZEŁĘCZ KOŁOWRÓT –  (770 m n.p.m.) –  przełęcz w północno-wschodnim ramieniu Szyndzielni –

 SCHRONISKO PTTK NA SZYNDZIELNI  (1001 m n.p.m.) Pierwsze murowane schronisko w tym paśmie górskim, oddane do użytku w 1897 r. –

 SZYNDZIELNIA (1028 m n.p.m.) –

SIODŁO POD KLIMCZOKIEM (1042 m n.p.m.) – wysoko położona przełęcz pomiędzy szczytami Magury i Klimczoka

SCHRONISKO PTTK KLIMCZOK  ( 1052 m n.p.m.) –

PRZEŁĘCZ KARKOSZCZONKA (729 m n.p.m.) – głęboka przełęcz między Beskidem a Trzema Kopcami, najniższe i najwygodniejsze przejście między Szczyrkiem a Brenną, używane przez miejscową ludność od wielu wieków –

SCHRONISKO „CHATA WUJA TOMA” –  ( 736 m n.p.m.) mieszczące się w  drewnianej chacie z 1918 roku i położone na urokliwej polance,

HYRCA (929 m n.p.m.) jest najwyższym punktem grzbietu zwanego Beskidem Węgierskim, rozdzielającego dolinę Żylicy ze Szczyrkiem od doliny Węgierskiego Potoku z zabudowaniami Brennej

BIAŁY KRZYŻ – PRZEŁĘCZ SALMOPOLSKA –  zwyczajowa nazwa Biały Krzyż pochodzi od białego, drewnianego krzyża, znajdującego się tuż nad drogą na samej przełęczy.

 Czas przejścia; 5 godzin plus odpoczynki

Długość trasy: 15,4 kilometra

Suma przewyższeń: 1040 metrów

Wyjazd; 7.00 Przewidywany powrót: ok.20.00

Cena 80,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: „wycieczka Beskid Śląski

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

UWAGA ! Trasa może ulec zmianie np. z powodu złych warunków atmosferycznych

Zalecane wzięcie wygodnego obuwia, kurtki lub peleryny przeciwdeszczowej, odpowiedniej ilości wody i czegoś do jedzenia (kanapki, czekolada, batony, ciastka, itp.). Warto też zaopatrzyć się w  kijki trekingowe, które mogą ułatwić marsz.