Planowane

Planowane wycieczki

1. Wycieczki turystyczne i inne imprezy prowadzone przez Oddział nie mają charakteru komercyjnego i organizowane są na zasadach samoorganizacji – zgodnie ze statutem PTTK. Organizowane są dla wszystkich osób, lecz członkowie zrzeszeni w PTTK posiadają pierwszeństwo zapisu.
2. Przed dokonaniem zapisu na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.

3.Uczestnicy wycieczek, którzy są członkami PTTK i mają opłaconą składkę na bieżący rok są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) w ramach ubezpieczenia grupowego, natomiast pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.

4.Ubezpieczenie od NNW nie obejmuje uszczerbków na zdrowiu powstałych w wypadku po spożyciu alkoholu.

5.Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zarząd Oddziału nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania wycieczki oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich.

6.Zastrzegamy sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.

7.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu wycieczki lub jej odwołania z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).

8. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku, osobom zapisanym zwracana będzie pełna wpłata wpisowa.

9. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Posiadać odpowiedni ubiór i wyposażenia turystyczne na różne warunki atmosferyczne (szczególnie odpowiednie obuwie).

9.  Zapisy prowadzone są od dnia ogłoszenia w godzinach dyżurów w biurze Oddziału, telefonicznie i e-mailowo. Przy zapisie należy podać dane wszystkich zapisywanych osób.

10.Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i e-mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godzin, po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, przelewem na rachunek bankowy Oddziału (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Oddziału).

11.Z uczestnictwa w wycieczce można zrezygnować do 5 dni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o 50% chyba że, pojedzie za nią inna osoba, w pierwszej kolejności z listy rezerwowej, a jeśli nie ma takiej, należy samemu poszukać zastępstwa.
12.W przypadku, gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane, a koszt wpisowego w całości zwrócony.

13. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.

14. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.

15. Dokonanie wpłaty przez uczestnika wycieczki, równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, jego przyjęciem  i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji wycieczki oraz na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem.

16.W trakcie trwania wycieczki należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej wycieczkę oraz zgłaszać jej wszelkie problemy.

17. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.

18.Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu.

19. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga i ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu) na potrzeby organizacji imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia uczestników.

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsca postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką osób dorosłych będącymi ich opiekunami. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolą, kartę rowerową, lub dowód osobisty.
 5. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower. Wyposażenie rowerów musi być zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym.
 6. Wymagane jest posiadanie kasków rowerowych.
 7. Uczestnicy wycieczki w czasie jazdy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 8. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15.
 9. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 10. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w trenie niezabudowanym a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 11. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 12. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 13. Osoby nie potrafiące utrzymać jednakowego tempa jazdy powinny jechać na końcu.
 14. O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika wycieczki.
 15. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii.
 16. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 17. Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy.

KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 08.01.2022

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Kolejny wyjazd

Adamczykowa – Potaczkowa oraz Luboń Wielki

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

ADAMCZYKOWA  612 m n.p.m., wzniesienie  niewysokie, ale bardzo widokowe

POTACZKOWA 746 m n.p.m. –  odkryty płaskowyż zapewnia rozległe widoki, ze szlaku i grzbietu Potaczkowej obejmują cały horyzont.

Przejazd na Przełęcz Glisne

LUBOŃ WIELKI 1022 m n.p.m. Na szczycie zachwyci nas  wspaniała panorama na północ i zachód.

Przejście ok. 11 km

Data:  08 stycznia 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 22.01.2022

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Kolejny wyjazd

ŁOPUSZE WSCHODNIE – KAMIONNA

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

ŁOPUSZE   w najdalej na wschód wysuniętej części Beskidu Wyspowego, pasmo trzech szczytów: Łopusze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie . Do Korony Beskidu Wyspowego zaliczone jest Łopusze Wschodnie (601 m n.p.m.)

 KAMIONNA 801 m n.p.m. – z jej wierzchołka i polan podwierzchołkowych roztaczają się malownicze widoki na  pasmo Beskidu Wyspowego, Sądeckiego, Gorce i Tatry.

Przejście ok. 13 km, suma podejść 650 m

Data:  22 stycznia 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  60,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 05.02.2022

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Kolejny wyjazd

WSOŁOWA – CZARNY DZIAŁ – ĆWILIN

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

Wsołowa (624 m n.p.m.) pokryte polami kopulaste wzniesienie w Beskidzie Wyspowym, górujące nad Mszaną Dolną

Czarny Dział (673 m n.p.m.) znajduje się w długim i niskim grzbiecie ciągnącym od Ćwilina po Mszankę

Ćwilin (1072 m n.p.m.) należy do czołówki szczytów (nie tylko Beskidu Wyspowego), z których zobaczymy bajeczne panoramy

Cała trasa jest jedną  z najbardziej widokowych tras  w Beskidzie Wyspowym.  Prowadzi zarówno lasem, jak i rozległymi polanami, z których roztaczają się imponujące panoramy na piękne szczyty Beskidu Wyspowego, Beskidu Żywieckiego, Gorce, a przy dobrej widoczności wyłaniające się zza nich szczyty  Tatr.  Według popularnej opinii, to właśnie na Ćwilinie Kazimierz Sosnowski widząc wyłaniające się o świcie „wyspy” które wystawały ponad chmury i przypominały wyspy na morzu, miał po raz pierwszy użyć nazwy “Beskid Wyspowy”

Przejście ok. 11 km, suma podejść 800 m

Data:  5 lutego 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

 

 

 

KORONA BESKIDU WYSPOWEGO

Zaproszenie na wycieczkę w dn. 19.02.2022

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Kolejny wyjazd

KORAB – SAŁASZ – JAWORZ

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

Korab (727 m n.p.m.) leży w północnym grzbiecie Pasma Łososińskiego, na górze umiejscowiony jest cmentarz wojenny nr 359  z okresu I wojny światowej

Sałasz (905 m n.p.m.) Trasa Sałasz – Jaworz jest  fragmentem ścieżki przyrodniczej „Limanowa – Jaworz”

Jaworz (921 m n.p.m.) szczyt jest zalesiony, ale wieża pod szczytem oferuje panoramy bajkowe

 

Data:  19 lutego 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  60,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

 • 05.03.22  ZĘBALOWA – URBANIA GÓRA – SZCZEBEL

Zębalowa 859 m n.p.m. Wyraźna „wyspa”, otoczoną prawie całkowicie dolinami trzech rzek: Krzczonówki, Raby i Smugawki  Źródła podają różne nazwy i wysokości. Która jest właściwa ?

Urbania Góra 671 m n.p.m. leży w masywie Zębalowej. Na jej zachodnim stoku znajduje się Kalwaria Tokarska dzieło ludowego artysty Józefa Wrony.

Szczebel 976 m n.p.m. W jego masywie wyróżnia się cztery wierzchołki: Czechówkę , Szczebel , Mały Szczebel i Małą Górę

Data:  05 marca 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  60,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Planowany jest transport do punktów wyjścia na poszczególne szczyty.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

 • 19.03.22  SKIEŁEK – ŁYŻKA – KUKLACZ – ŁOPIEŃ

Skiełek 749 m n.p.m. widoki ze szczytu są lekko ograniczone , ale w sąsiedztwie jest wiele polan, z których są wspaniałe panoramy  na Kotlinę Sądecką, Pasmo Radziejowej, Gorce i Tatry.

Łyżka 807m n.p.m. istnieje legenda, według której św. Kinga opuszczając po najeździe to miejsce zgubiła srebrną łyżkę i stąd ma pochodzić nazwa szczytu

Kuklacz 774m n.p.m. znajduje się w miejscowości Siekierczyna, ma dwa wierzchołki oddzielone od siebie doliną potoku Lasówka

Łopień  961m n.p.m.  posiada największą wśród gór Beskidu Wyspowego ilość jaskiń. To tutaj znajduje się Jaskinia Zbójecka największa w Beskidzie Wyspowym, a także jedno z największych w Polsce stanowisko nietoperza     – podkowca małego.

Cena  70,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

Planowany jest transport do punktów wyjścia na poszczególne szczyty.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

MIEJSKA GÓRA – KOSTRZA – ZĘZÓW – GRODZISKO

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

Miejska Góra 716 m n.p.m wznosząca się ponad Limanową, z 37 metrowym Krzyżem Jubileuszowym wzniesionym dla uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa. W połowie wysokości krzyża znajduje się kolisty taras widokowy, z którego rozpościera się przepiękna panorama.

Kostrza 730 m n.p.m. z licznymi pomnikami przyrody W górnych partiach rezerwat przyrody „Kostrza”. Wg legendy istniało tu niegdyś grodzisko, które wraz z częścią góry zapadło się pod ziemię.

Zezów 692 m n.p.m. niewielkie pasmo w widłach Łososiny i potoku Bednarka

Grodzisko 618 m n.p.m. Na zalesionym szczycie resztki dawnego grodziska z czasów kultury łużyckiej. Grodzisko i jego okolice występują w powieści Karola Bunscha „Dzikowy skarb”.

Data:  2 kwietnia 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  70,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

Planowany jest transport do punktów wyjścia na poszczególne szczyty.

zaproszenie na wycieczkę w dn. 24 kwietnia 2022 r.

Przewodnicy PTTK Oddział w Dobczycach zapraszają na wycieczkę na Pogórze Wiśnickie w dn. 24 kwietnia 2022 r.

Program:

8.oo – wyjazd

 • Przejazd przez Gdów w stronę Łapczycy do miejscowości Gierczyce i Dąbrowica.
  Dąbrowica – punkt widokowy na Pogórze Wiśnickie i Beskidy oraz chwila zadumy przy mogiłach zmarłych żołnierzy z okresu I wojny światowej (cm. wojenny nr 336)
 • Nowy Wiśnicz zwiedzanie miasta + zamek .
 • Przejazd przez Rajbrot  – Porąbkę  Iwkowską do Iwkowej . Wyjście na szlak na szczyt Śpilówki.
  Trasa łagodna poprowadzona wśród lasów bukowych. Na szczycie Śpilówki (516 m.npm.) znajduje się wieża widokowa z rozległym widokiem na Beskidy. Powrót przez szczyt Bukowca i pustelnię św. Urbana do Iwkowej. Łączna długość trasy około 6 km. Czas przejścia około 2 godz.
 • Lipnica Murowana – zwiedzanie miasteczka, fotografie przy palmach lipnickich pozostałych z Niedzieli Palmowej.

Koszt 50,00

Wstępy do zamku w Wiśniczu we własnym zakresie (bilet N – 20,00 zł, U – 14,00 zł)

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570 lub biuro ul Podgórska 1

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wycieczek http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO”

KSIĘŻA GÓRA – CIECIEŃ- LUBOGOSZCZ

 PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

 KSIĘŻA GÓRA- 694 m n.p.m. – jeden ze szczytów w Paśmie Cietnia. Zachodnie zbocza Księżej Góry opadają do Wiśniowej, wschodnie do Szczyrzyca i Pogorzan.

CIECIEŃ   -829 m  znajduje się pomiędzy doliną Krzyworzeki i Stradomki i ciągnie od Wierzbanowskiej Przełęczy po przełęcz pod Grodziskiem. Wzmiankowany już w dokumentach z 1365 r. pod nazwą Czeczen.

LUBOGOSZCZ (968 m) góruje nad Mszaną Dolną, Kasinką Małą i Kasiną Wielką.

Ma długi grzbiet, na którym w kierunku od zachodu są trzy wierzchołki: zachodni (Zapadliska 766 m), środkowy (Lubogoszcz Zachodni 953 m) i wschodni, najwyższy – Lubogoszcz 968 m.

W 1924r. na zach. stoku w przysiółku Kopieniec została wybudowana Baza Szkoleniowo-Wypoczynkowa „Lubogoszcz”.

Data:  7 maja 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  50,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

 Planowany jest transport do punktów wyjścia na poszczególne szczyty.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce oraz BT BAJERSPORT zapraszają na wycieczkę

ŚWIDNICA I OKOLICA

28-29.05.2022

Dzień 1

–  Wyjazd z Dobczyc godz. 5,00 przejazd na przełęcz Tąpadła

– wyjście na szczyt góry Ślęża (zaliczanej do Korony Gór Polski)

– Przejazd do Muzeum Broni i Militariów w Witoszowie – zwiedzanie

– przejazd wozem pancernym

– Przejazd do Świdnicy, zwiedzanie miasta, Kościół Pokoju

– obiadokolacja, nocleg

Dzień 2

– śniadanie, wykwaterowanie

– Przejazd do Jaworzyny Śląskiej zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa

– przejazd zabytkową kolejką

– przejazd do Piotrowic Świdnickich zwiedzanie powstającego tam Muzeum Techniki Rolniczej

–  powrót do domu w godzinach wieczornych

Cena 500,00 zł

Cena zawiera:

– przejazd autokarem, opłaty drogowe, parkingowe

– ubezpieczenie

– opiekę przewodnika pilota

– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

– nocleg

– wyżywienie wg programu

UWAGA – W związku z obecną sytuacją cena może ulec zmianie.

Podany program ma charakter ramowy i kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie.

Informacje i zapisy wraz z wpłatą  przyjmujemy do dnia 22 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc,  w biurze PTTK ul. Podgórska 1, tel. 505 451 570.

Nr konta 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001  ( z podaniem imienia i nazwiska oraz z dopiskiem „Wycieczka Świdnica i okolica”

Zapraszamy na kolejną wycieczkę w ramach wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO”

OGORZAŁA – OSTRA- MOGIELICA

OGORZAŁA  806 m n.p.m. z polan podszczytowych widok na Gorce i  Beskid Wyspowy. Według legendy na jednym ze zboczy w tzw. Lesie Tobołowym znajduje się tajemnicza pieczara ze śpiącymi rycerzami. W dniu Sądu Ostatecznego mają się obudzić i ruszyć do walki, by zawojować świat

OSTRA 780 m n.p.m. z  jej zboczy widok na Ćwilin,  Łopień, Mogielicę, Krzystonów, Jasień, Kobylicę i część pasma Gorców od Turbacza po Maciejową

MOGIELICA 1170 m n.p.m. najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego z rozległymi widokami, wzmiankowana w opisach już w XV w.

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

 Data:  4 czerwca 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  70,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/

 

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zaprasza na wycieczkę

 • 26.06.22 ROWEREM NA PONIDZIE  do uzdrowisk świętokrzyskich ( Nowy Korczyn – Wiślica – Busko Zdrój – Solec Zdrój ) około 50km

Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego

 • 02.07.22 LUBOMIR  (zaliczany także do Korony Gór Polski) –PATRYJA – ŚNIEŻNICA

 Planowany jest transport do punktów wyjścia na poszczególne szczyty.

Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GÓR POLSKI  czyli 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski

 • 17.07.22  RADZIEJOWA

 Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GÓR POLSKI  czyli 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski

 • 21.08.22  LACKOWA
 • lub spacer po Muszynie

 Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zaprasza na wycieczkę rowerową

 • 28.08.22  Z KLASZTORU, DOLINĄ PRĄDNIKA, DO KRAKOWA  ( Imbramowice – Pieskowa Skała – Ojców – Giebułtów ) – około 50km

 Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zaprasza na wycieczkę

 04.09.22 TARNÓW

Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zaprasza na wycieczkę

 17.09.22 POWIAT MYŚLENICKI

Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zaprasza na

 • 25.09.22 jesienny złaz turystyczny – rejon Beskidów

Więcej szczegółów wkrótce.

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania „KORONY GÓR POLSKI  czyli 28 szczytów poszczególnych pasm górskich Polski

 • 02.10.22  WYSOKA
 • lub spacer po Szczawnicy

Więcej szczegółów wkrótce.