Odznaka Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej

  

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEJ

PRZYJACIEL ZIEMI DOBCZYCKIEJ’’

 

 1. Odznakę „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej” ustanawia Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach.
 2. Celem odznaki jest popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Ziemi Dobczyckiej i sąsiadujących ze sobą gmin (Gdowa, Raciechowic i Wiśniowej), jej historii, zabytkach kultury, pomnikach przyrody, miejscach martyrologii.,
 3. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej (np. GOT).
 4. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub grupowo.
 5. Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej szóstego roku życia.
 6. Do zdobycia odznaki należy zwiedzić siedem z niżej wymienionych obiektów i odbyć dwa wyjazdy turystyczne.
 7. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność odwiedzanych miejsc dowolna.
 8. Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładny opis miejsca, lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania w samodzielnie wykonanej kronice turystycznej – (dzienniczku), lub karcie potwierdzeń.
 1. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa oraz organizatorzy imprez zbiorowych.Honorowane będą listy uczestników potwierdzone przez nauczycieli.
 2. Nadanie odznaki następuje po weryfikacji książeczek turystycznych.Okres weryfikacji wynosi 30 dni od złożenia dokumentacji w komisji.
 3. Weryfikację i sprzedaż odznaki prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach, na postawie przedłożonych książeczek, kronik lub list uczestników.
 4. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.
 5. Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach w dniu 11.04.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r. Równocześnie traci ważność poprzedni Regulamin.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

Dobczyce:

 • zabytki Starego Miasta: kościół św. Jana Chrzciciela, lipa „Marysieńka”, zabytkowe mury, brama wjazdowa do miasta,
 • Muzeum Regionalne PTTK im. W. Kowalskiego w Zamku Królewskim i w skansenie,
 • pomnik Konfederatów Barskich na cmentarzu „Na Jeleńcu”;
 • Rynek wraz z figurą św. Floriana i grobem Nieznanego Żołnierza.
 • kościół parafialny pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rynku.

Brzezowa:

 • pomnik Grunwaldzki.
 • Diabelski Kamień.

Dziekanowice:

 • romański kościół św. Mikołaja

Gdów:

 • kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
 • kopiec-mogiła powstańców z 1846 r. wraz z cmentarzem wojennym z I wojny św. nr 375.

Glichów:

 • pomnik bitwy stoczonej we wrześniu 1944 roku pomiędzy oddziałami partyzanckimi AK,
  a wojskami niemieckimi.

Gruszów:

 • drewniany kościół parafialny pw. Rozesłania Świętych Apostołów.

Hucisko:

 • pomnik „Krzesło” Tadeusza Kantora wraz z domem tzw. Kantorówką
 • grobowiec Lipowskich

Krzesławice:

 • Diabelski Kamień

Niegowić:

 • pomnik księdza wikarego Karola Wojtyły przed kościołem parafialnym.
 • zabytkowa dzwonnica z lat 1817–1819.

Pierzchów:

 • kopiec gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Raciechowice:

 • kościół parafialny św. Jakuba Starszego i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Stadniki:

 • Muzeum Misyjne w klasztorze Księży Sercanów.

Wiśniowa

 • kościół św. Marcina z 1730 roku
 • jeden z dwóch cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej (nr 373, 374).

Zegartowice:

 • grzyb skalny w przysiółku Bigorzówka

WYCIECZKI:

 • Poznachowice Górne – Grodzisko (618m.) – Diabelski Kamień (340m.) – Krzesławice.
 • Kornatka – Wielka Góra (401m.) – Trupielec (476m.) –Ostrysz (507m.)–Glichowiec (527m.)- Czasław.
 • Lipnik – Przełęcz Sucha (709m.) – Łysina (891m.) – Lubomir (904m.) – Kobielnik.
 • Kornatka – Syberia (427m.) – Kacza Góra (434m.)- Trupielec ( 476m.) – Burletka – Kornatka -(Szlak Niezapominajka).