Odznaka Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ

„PRZYJACIEL ZIEMI DOBCZYCKIEJ’’

 

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach ustanawia regionalną odznakę „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej’’.

   1.Ustanowienie odznaki ma na celu zapoznanie z zabytkami , miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą terenów czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Gdowa, Dobczyc, Raciechowic i Wiśniowej, objętych działalnością Oddziału PTTK  w Dobczycach.

   2.Odznakę można zdobywać indywidualnie lub zbiorowo w ramach uprawianej przez siebie turystyki.

   3.Odznaka ma dwa stopnie : SREBRNY I ZŁOTY.

   4.Okres zdobywania poszczególnych stopni wynosi:

n dwa kolejne sezony dla odznaki srebrnej,

n trzy kolejne sezony dla odznaki złotej.

   5.Potwierdzenia (pieczątki , podpisy ) należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub prowadzonych przez siebie kronikach . Honorowane będą listy uczestników potwierdzone przez nauczycieli i przewodników.

   6.Weryfikację i sprzedaż odznaki prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach , na podstawie przedłożonych książeczek, kronik lub list uczestników.

   7.Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić trzy z niżej wymienionych obiektów i odbyć jedna wycieczkę.

   8.Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić pięć z niżej wymienionych obiektów i odbyć dwie wycieczki.

   9.Zwiedzane obiekty oraz wycieczki nie mogą się powtarzać w zdobywaniu kolejnych stopni.

  10.Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.

 

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

Dobczyce

n kościół w Rynku

n zabytki Starego Miasta (kościół pw. Św Jana Chrzciciela, lipa „Marysienka”, zabytkowe mury, brama wjazdowa),

n muzeum im. Władysława Kowalskiego w Zamku i w Skansenie,

n pomnik Konfederatów Barskich znajdujących się na cmentarzu „Na Jeleńcu”,

 

Gdów

n kościół parafialny pw. Narodzenia N.P. Marii

n Cmentarz , mogiła z 1846 roku,

ponadto:

-Pierzchów – pomnik , kopiec J.H. Dąbrowskiego,

– Wiatowice – związek z T. Kościuszką,

·     Krakuszowice- kopiec Krakusa Młodszego,

·     Hucisko – Kantorówka,

·     Dziekanowice – kościółek romański pw. św. Marii Magdaleny i św  Mikołaja,

·     Sieraków – dwór,

·     Raciechowice – kościół pw. Św. Jakuba i św. Katarzyny Aleksandryjskiej , dworek, spichlerz,

·     Bigorzówka – kamień Grzyb,

·     Gruszów – kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów

·     Stadniki- zwiedzanie muzeum Klasztornego,

·     Wiśniowa -dwa cmentarze z I wojny światowej, kościół pw. Św. Marcina

 

Wycieczki:

1.   Poznachowice – Grodzisko -Diabelski Kamień -Szczyrzyc.

2.   Poznachowice – Grodzisko – Księża Góra – Szczyrzyc.

3.   Kornatka – Trupielec – Zasań- Kamiennik.

4.  Lipnik – Przełęcz Sucha -Łysina – Lubomir.

 

11. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 22.04.1997 r.