MUZEUM

Co warto zobaczyć

Sala im. Władysława Kowalskiego

Sala wystawiennicza poświęcona Władysławowi Kowalskiemu – twórcy muzeum i pierwszemu kustoszowi. Dzięki jego staraniom mieszkańcy Dobczyc skupieni w miejscowym PTTK przez lata odbudowywali zamek. W sali umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Kowalskiemu, a także fotografie archiwalne przedstawiające mozolną odbudowę, trwającą od lat 60 XX w.

Sala ta, jedna z największych w zamku, pełni rolę sali konferencyjnej i widowiskowej.

Sala Historyczna

Sala ekspozycyjna przedstawiająca dzieje miasta Dobczyce oraz miejscowego zamku. W gablotach zaprezentowano m.in. kopie przywilejów królewskich nadanych mieszkańcom miasta (z zasobu AN Kraków). Ponadto w sali znajdziemy replikę armaty tzw. bombardy i makietę zamku.

Sala historyczna jest również przejściem do Sali Pamięci Narodowej oraz Izby Tortur.

Sala Pamięci Narodowej

Miejsce poświęcone historii I i II wojny światowej na terenie obecnego powiatu myślenickiego. Ukazuje wkład dobczycan i innych mieszkańców powiatu w walkę z okupantami. Wszystkie eksponaty w tej sali upamiętniają walki i ofiary mieszkańców Ziemi Dobczyckiej, były one z pietyzmem przechowywane, a później ofiarowane muzeum. 

Ekspozycję centralną stanowią militaria, czyli umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie z okresu dwóch wojen światowych. W sposób szczególny przedstawiono sylwetki żołnierza polskiego i niemieckiego z lat 1939-1945. 

Sala Tortur – Loch więzienny

W dawnym zamkowym lochu więziennym urządzono zainscenizowaną salę tortur. Miejsce pracy kata, którego zadaniem było „badanie” podejrzanych i wykonywanie wyroków sądowych. Wyeksponowano różne rodzaje narzędzi tortur, w tym te wykopane w czasie prac archeologicznych. Dla osób szczególnie zainteresowanych tematem w sali znajduję się plansza z wypisanymi rodzajami kar za poszczególne przestępstwa.

 

Sala Tarasowa – Taras

Sala na ogół wyłączona ze zwiedzania, znajduje się w miejscu dawnej wieży obronnej. Do dziś możemy podziwiać jej zarys. Miejsce to pełni rolę sali widowiskowej, odbywają się w niej zajęcia edukacyjne i warsztaty. Istniej możliwość wynajęcia sali na drobne imprezy.

Kaplica zamkowa

Pierwotnie w tym miejscu miało się znajdować jedno z wejść do warowni. Później przebudowano je na obiekt sakralny. To tutaj mieszkańcy i goście zamku uczęszczali na Msze św. i nabożeństwa. W głównym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Kazimierza Jagiellończyka, patrona Ziemi Dobczyckiej. Przebywał on na zamku pobierając nauki u słynnego polskiego dziejopisarza Jana Długosza.

Sala Kominkowa – Ekspozycja Archeologiczna

W sali znajduje się ekspozycja archeologiczna pokazująca dzieje regionu od okresu neolitu do czasów nowożytnych. W gablotach umieszczono artefakty odnalezione podczas wykopalisk na terenie zamku i Starego Miasta w Dobczycach. Zwiedzając sale możemy zobaczyć bogato zdobione kafle m.in. z herbem Szreniawa (Dryżuna) z pieców zamkowych, a także replikę kominka z czasów przebudowy na rezydencję renesansową przez Lubomirskich.

Sala Hutnicza

W centrum ekspozycji znajduje się piec grzewczy podzielony przez archeologa dr Leńczyka na część północną, środkową i południową. Ponadto w sali znajdują się gabloty prezentujące dawne uzbrojenie wykopane w trakcie prac archeologicznych oraz naczynia liturgiczne z kaplicy zamkowej.

Możemy tutaj zobaczyć równie dawny piec kaflowy.

Studnia – Spiżarnia

Na środku górnego dziedzińca znajduje się studnia wykuta w skale o głębokości 8 m. Najprawdopodobniej nie było w niej wody, ze względu na wysokość posadowienia budowli. Szyb przekształcono na zamkową „lodówkę” (spiżarnie). Pod warstwą lodu przechowywano w nim mięso i warzywa.

Otwór został odkryty dopiero w 1981 r. na skutek wstrząsów góry, spowodowanych pracami saperskimi przy budowanie zapory.