KLUB PRZEWODNIKÓW

ŚCIEŻKI KAPŁAŃSTWA

Przewodnickie spotkanie z Księdzem Janem Zającem

6 października 2021 r. gościliśmy na Zebraniu Klubu Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach,  ks. Jana Zająca, bardziej znanego niektórym jako Kapelana „Leśnego” na Śnieżnicy, a w tym momencie szacownego emeryta w Kasince Małej.

Zawsze był przyjacielem przewodników, a pomysł spotkania zrodził się podczas obchodów naszego Jubileuszu 25 –lecia w 2020 roku.  Bywaliśmy bowiem na Śnieżnicy często i prywatnie i z dziećmi na zakończeniu sezonu turystycznego, a ksiądz Jan zawsze był nam przyjazny.

Urodzony w Rdzawce, góral , budowniczy w Ośrodku Rekolekcyjnym Sodalicji Mariańskiej na Śnieżnicy, często podejmował różne działania niemal niemożliwe do realizacji…

Nas, przewodników, szczególnie zainteresował okres , kiedy ks. Jan Zając był proboszczem  Parafii w Drogini, a był ostatnim proboszczem tej parafii i pierwszym proboszczem parafii przeniesionej do Osieczan… „ gdy nas woda rozdzieliła , tyś nas Matko przytuliła..” to słowa pieśni śpiewanej w nowej parafii w Brzączowicach, która poprzez utworzenie zbiornika na rzece Rabie rozdzieliła dawną parafię w Drogini. Były to bardzo trudne czasy dla proboszcza Jana, trudne w sensie logistycznym i organizacyjnym jako „budowlańca” z konieczności.  Brak  materiałów , np. przydziały oficjalne opiewały na kilkadziesiąt ton, a na budowę potrzeba było kilkaset… jak ks. Jan mówił- „cała realizacja była możliwa  dzięki opiece Opatrzności, graniczącej niemal z cudem i całej rzeszy mieszkańców i Przyjaciół, nawet z Niemiec i Włoch” .

Los kapłana to kolejne wyzwania. W 1994 roku udał się z pomocą duszpasterską do archidiecezji lwowskiej na Ukrainie, odbudowując życie religijne polskich wspólnot.

Słuchaliśmy opowieści księdza , niektórzy po raz pierwszy, a niektórym wracały wspomnienia tych wydarzeń, których byli uczestnikami….

Historia  tworzona przez ludzi na pokolenia – trwa do dziś…

Księże Janie dziękujemy…..

Przewodnicy

Polecamy książkę Aleksandra Mysińskiego : „Z Drogini do Osieczan. Dzieje zatopionej i przeniesionej parafii pw. Św. Wojciecha” Wydanie z 2004 r. Niestety niemal już nie do dostania….

DSCN7493

KLUB PRZEWODNIKÓW PTTK IM.WŁADYSŁAWA KOWALSKIEGO W DOBCZYCACH

 Klub Przewodników PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach został założony w 1995 roku przy tutejszym Oddziale PTTK.

Jak do tego doszło?

W czasie zimy ukazało się ogłoszenie informujące o naborze kandydatów na przewodników PTTK. Kurs zaczął się w styczniu 1995 roku. Składały się na niego wykłady oraz wycieczki, podczas których mogliśmy się sprawdzić praktycznie tzn. – czy dobrze czuliśmy się w skórze przewodnika. Czas gnał nieubłaganie. Niektórzy chcieli go zatrzymać w obawie przed zbliżającym się egzaminem, ale ten szczęśliwie odbył się w dniu 29 kwietnia 1995r.

Pasowanie na przewodników

Dzień 6 maja 1995 roku był dla nas świętem o podwójnym znaczeniu. Nastąpiło otwarcie sezonu turystycznego PTTK oraz zaprzysiężenie przez Prezesa Zarządu Oddziału  Jerzego Kowalskiego, świeżo „upieczonych” przewodników.

Po zaprzysiężeniu wręczono nam odznaki: Przewodnik PTTK – Ziemia Dobczycka. Są one dowodem naszego wysiłku, który włożyliśmy aby je otrzymać oraz mobilizacją do kolejnych działań.

Pierszymi honorowymi członkami Klubu Dobczyckiego zostali:

- Artur Gerhardt

- Henryk Leśniak

- Stanisława Walków

- Leszek Maślanka

- Burmistrz GiM Dobczyce Marcin Pawlak

 

Cała uroczystość odbyła się na Zamku w Dobczycach. To tutaj pod wpływem chwili narodziła się myśl aby założyć Klub Przewodników Dobczyckich!

 

Pierwsze spotkanie Klubu Przewodników

 

Pierwsze spotkanie Klubu Przewodników w Dobczycach odbyło się w dniu 12 maja 1995 roku. Gościł na nim Henryk Leśniak, który z nutą wielkiej życzliwości opowiadał nam o działalności i doświadczeniach klubu myślenickiego. Spośród naszego grona wyłoniliśmy pierwszy skład zarządu Klubu Przewodników w następującym składzie:

- prezes – Kazimierz Gierlach

- zastępca Prezesa – Jacek Kotarba

- sekretarz – Piotr Przęczek

- skarbnik – Łukasz Bajer

- członkowie: Jerzy Kowalski, Józef Kula, Maria Topa.

 

Z inicjatywy naszego prezesa patronem klubu został Władysław Kowalski, który był twórcą Muzeum Regionalnego PTTK w Zamku i Skansenie. Odtąd pełna nazwa klubu brzmi:

 KLUB PRZEWODNIKÓW PTTK IM. Wł. KOWALSKIEGO W DOBCZYCACH

7 października 2015 r. Klub Przewodników świętował na zamku 20 - lecie swojego istnienia.  Prezes  Kazimierz Gierlach  piastujący tę funkcję od początku   podsumował  i przypomniał  naszą działalność.  Była to przede wszystkim organizacja wycieczek turystycznych dla członków i sympatyków PTTK, coroczne jesienne złazy, które na początku kierowaliśmy do młodzieży, a dzisiaj wędrują z nami całe rodziny. Organizowaliśmy konkursy dla dzieci i młodzieży, ( „Moja mała Ojczyzna”, „Sprawne ręce”, „Poznajemy Ojcowiznę”, „Perły mojej miejscowości”), wystawy fotograficzne i plastyczne prezentujące młodych artystów – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszaliśmy na koncerty i promocje książek. Przyjęliśmy zasadę comiesięcznych spotkań wzbogaconych o odczyty, wykłady i prelekcje. Z inicjatywy Klubu utworzona została odznaka „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej” – zachęcająca do poznania miasta i najbliższego otoczenia. W sumie w ciągu tych minionych lat  było to kilkaset wydarzeń turystyczno - kulturalnych, które z racji swojej lokalizacji kierowaliśmy przede wszystkim do mieszkańców naszej gminy i powiatu.

Czego można nam zazdrośćić? –

Fajnej atmosfery w Klubie, dobrego przygotowania, odpowiedzialności,  ciekawych pomysłów i tego przewodnickiego romantyzmu.

Mamy sporą grupę Przyjaciół i Znajomych z wycieczek, którzy nas wspierają, chociażby tym, żę biorą udział w naszych wyprawach. Pozdrawiamy ich serdecznie i zapraszamy na wspólne wędrowanie.

 

Na podstawie Kroniki Klubu opracowała MariaTopa

 

JUBILEUSZ KLUBU PRZEWODNIKÓW

Rok 2020 był rokiem jubileuszowym dla Klubu Przewodników, którzy świętowali 25 lat swojej działalności.

Hasło jubileuszu:

„Przewodnicy PTTK – mieszkańcom”.

Dla mieszkańców  spacery po Dobczycach z przewodnikami, wycieczka krajoznawcza po powiecie myślenickim, a ponadto zaproszenie na wystawę  oraz spotkanie jubileuszowe.

WYCIECZKA

która zorganizowana została w dn.05.09.2020r i pokazała uczestnikom walory  gminy Dobczyce, Siepraw, Myślenice, Wiśniowa, Raciechowice.

Powiat myślenicki to teren położony wśród wzniesień Pogórza i Beskidów, w dolinach urokliwych rzek,  z posrebrzoną taflą jeziora i starym zamkiem nad jego brzegiem, skrytymi pośród starych lip drewnianymi kościółkami. Bogactwo terenu, historia, zabytki, osobliwości przyrody,  możliwości aktywnej formy spędzania wolnego czasu  w powiecie to temat na wiele wędrówek  i zachwytów.

 

WYSTAWA

której otwarcie miało miejsce w piątek 28 sierpnia 2020 r. w foyer RCOS Dobczyce, wzbogacona o prezentację, była dokumentem 25 lat przewodnickiej działalności. Działalności dla środowiska, mieszkańców, młodzieży szkolnej i turystów. Dla promocji regionu, rozwoju ruchu turystycznego, upowszechniania form czynnego wypoczynku. Dla szerszego dostępu do korzystania z proponowanej oferty pozyskiwane były dofinansowania, które w znaczny sposób zmniejszały koszty uczestnictwa.

W  okresie  25 lat zorganizowano  ponad 300  wycieczek i imprez turystycznych, w których wzięło  udział prawie 17 tysięcy osób,   ponad 120 prelekcji,  ok. 30 konkursów skierowanych do młodzieży szkolnej, turystów, mieszkańców regionu  m.in.: „Moja mała Ojczyzna”, „Sprawne ręce”, „Poznajemy Ojcowiznę”, „Perły mojej miejscowości” „Zwyczaje i obrzędy ziemi myślenicko-dobczyckiej”. 

Ponadto 25 rajdów turystycznych , w których wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników, wspierano zdobywanie odznak:  regionalnych, GOT, Disney i PTTK. W sumie tych odznaczonych było prawie  3500. Przewodnicy są twórcami regionalnej odznaki PRZYJACIEL ZIEMI DOBCZYCKIEJ popularyzującej Ziemię Dobczycką oraz najbliższe okolice objęte działalnością Oddziału. Odznakę w stopniu srebrnym i złotym zdobyło ok. 3000 osób.

Autorem wystawy i prezentacji,  przygotowanej na bazie zdjęć własnych i przewodników był Stanisław Malara przy współpracy przewodników oraz pracowników RCOS.

W sobotę 26 września 2020 r. w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym w Dobczycach odbyło się uroczyste

SPOTKANIE JUBILEUSZOWE

Było ono okazją do wspomnień,  podsumowania  pracy oraz do uhonorowania w sposób symboliczny osób, które uczestniczyły w licznych wydarzeniach i wędrówkach Klubu.

Z okazji jubileuszu Klub został odznaczony

– Srebrną Honorową Odznaką PTTK  „Za zasługi w upowszechnianiu Krajoznawstwa i Turystyki”

– otrzymał „Nagrodę Starosty Myślenickiego w dziedzinie kultury”, którą wręczył  Wicestarosta Powiatu Myślenickiego Rafał Kudas.

– Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce „W dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury” oraz pamiątkowe statuetki wręczyli wspólnie Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska

Nagrodę Burmistrza otrzymał również Prezes Klubu Przewodników – Kazimierz Gierlach.

– Prezes Oddziału PTTK Marek Gabzdyl przekazał przewodnikom pamiątkowe koszulki.

Spotkanie zostało uświetnione koncertem Jacka Kotarby.

DRODZY SYMPATYCY I PRZYJACIELE

Chcemy tą drogą serdecznie podziękować  za liczne gratulacje, życzenia i dowody uznania.  Za obecność, sympatyczną atmosferę oraz wszystkie miłe słowa i gesty, które są dla nas motywacją i inspiracją do dalszego działania.

Dziękujemy za piękne relacje w mediach społecznościowych  🙂 komentarze 🙂 i zdjęcia 🙂

Słowa podziękowania kierujemy również do Tych, którzy nie mogli być wśród nas w tym wyjątkowym dniu, ale zawsze byli przychylni i wspierali nas w różnych przedsięwzięciach.

  Przewodnicy PTTK z Dobczyc

 

Oprac. Maria Topa

Fot. Maria Topa, Leszek Kula, Gmina i Miasto Dobczyce