O projekcie

SPOTKANIE W „MALOWANEJ WSI”

16 października 2021 r. odbyło się w Zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu spotkanie podsumowujące działalność edukacyjną w małopolskich skansenach .

Uczestnikami byli reprezentanci partnerów projektu  „SKASENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w Małopolskich Muzeach na wolnym powietrzu” oraz  osoby zaangażowane w przygotowywanie projektów edukacyjnych w tych instytucjach.

Prelekcję na temat działalności edukacyjnej w Muzeum Regionalnym PTTK im. Wł. Kowalskiego przygotowała i wygłosiła Maria Topa.

Tradycyjne zwiedzanie naszego Muzeum – zamku i skansenu,  wzbogacane jest dodatkową ofertą lekcji muzealnych, wykładów, warsztatów, prelekcji czy spotkań tematycznych. Te ostatnie związane są głównie ze skansenem i nawiązują do kultury regionu – obrzędowości, zwyczajów, tradycji, życia i pracy mieszkańców.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się ze specyfiką działania w poszczególnych skansenach.

Konferencji towarzyszyło zwiedzanie obiektów muzealnych znajdujących się w zagrodzie w Zalipiu (chaty Felicji Curyłowej i chaty Stefanii Łączyńskiej – obiektu przeniesionego do skansenu w projekcie Skansenova) oraz odwiedziny w zaprzyjaźnionym Domu Malarek w Zalipiu.

Poniżej zdjęcia z „kolorowego” spotkania w Zalipiu oraz przedstawiające wycinek działalności edukacyjnej Muzeum w Dobczycach.

Fot. Maria Topa, archiwum PTTK O/Dobczyce

„Zabytki techniki – dawne środki transportu”

19 października 2021 r. w Skansenie w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, odbyła się konferencja dotycząca dawnych środków transportu.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Małopolskich skansenów, w tym również naszego Muzeum. Prelekcję „Dawne środki transportu wiejskiego regionu Dobczyc i okolic” przygotowała i wygłosiła Maria Topa .

W naszym regionie występowały różne środki transportu: gospodarskie, wyjazdowe, kultowe. Prezentujemy je w ramach stałych wystaw w skansenie. W Dobczycach i okolicach dobrze radzili sobie kołodzieje zajmujący się wyrobem części do wozów, a czasami i całych wozów. Znane były rodziny Ściborów i Figlewiczów zajmujące się tym rzemiosłem.

Konferencja była jednym z punktów programu kulturowego projektu pn. „SKASENOVA – systemowa opiekana dziedzictwem w Małopolskich Muzeach na wolnym powietrzu”

Fot. Maria Topa

Skansen

Wystawa czasowa  „Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”

 W skansenie Muzeum Regionalnego PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach prezentowana jest wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, finansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WYSTAWA ukazuje różne formy obrzędowości praktykowane w roku liturgicznym  stosownie do danego okresu . Na fotografiach prezentowane jest m.in. adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa, oraz obrzędy związane z wigilią i okresem kolędowania. Znaczna część wystawy poświęcona jest obrzędom Wielkiego Tygodnia obchodzonym nie tylko w kościele katolickim, ale i prawosławnym, a także barwnym uroczystościom związanym z procesjami Bożego Ciała oraz dożynkom.

Gmina Dobczyce jest jednym z partnerów projektu, w ramach którego obok prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach, realizowany jest również program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą, sposobami ich ochrony i prezentacji.

Scenariusz wystawy – Joanna Hołda
Autor fotografii i reprodukcji archiwalnej dokumentacji – Piotr Droździk

Serdecznie zapraszamy !

Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

 

 Był to projekt realizowany wspólnie przez osiem podmiotów: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

W ramach projektu zmodernizowano 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowano wybrane obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostało zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem.

 Dzięki tej inwestycji w dobczyckim skansenie wykonano prace związane z zachowaniem i konserwacją obiektów, montażem elektronicznych systemów zabezpieczania, instalacje elektryczne, nowe ogrodzenie, konserwację zabytkowych muzealiów oraz modernizację wystawy stałej.

Nowa odsłona skansenu sprzyja rozwojowi oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych.

https://www.dobczyce.pl/skansenova.html

 

 

MAŁOPOLSKIE ZAGRODY

– realizacja filmu w dobczyckim skansenie

W ramach prowadzonych działań związanych z trwałością  projektu  „SKANSENOVA  – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, w grudniu br.  planowane było seminarium dotyczące typów zagród małopolskich. Przypomnijmy, skansen w Dobczycach był jednym z partnerów projektu Skansenova, dzięki któremu pokazujemy skansen w nowej odsłonie. Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju, seminarium będzie miało formę wirtualną. U każdego z partnerów projektu nagrywane są dwa  filmy,  jeden dotyczący zagród i ich wyposażenia oraz detalu architektonicznego, a drugi warsztatów edukacyjnych, które dzieją się  w muzealnych zagrodach. W dniu 3.12.2020 r. gościliśmy  w naszym skansenie realizatorów zadania, przedstawicieli Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego z Zubrzycy Górnej  oraz ekipę ORAWA TV. Filmy będzie można obejrzeć jeszcze w tym roku.