FIO – Lekcje Ginących Talentów

Zajęcia z zakresu regionalnej twórczości prowadzone były w dobczyckim skansenie w ramach zadania pn. „Kształtowanie lokalnej tożsamości kulturowej w oparciu o zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego subregionu Małopolski”. Zadanie dofinansowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym założeniem programu były działania edukacyjne dla dzieci z terenu 13 gmin subregionu Małopolski. W celu zapoznania ich z wielowymiarowym bogactwem i historią naszego regionu, twórczością regionalną, poznawaniem dawnych, często zapomnianych zawodów, rzemiosł, zwyczajów i obrzędów ludowych.

We wrześniu i październiku 2011 r. zaprosiliśmy do Dobczyc 520 dzieci wraz z 42 opiekunami z gmin Żegocina, Trzciana, Łapanów, Gdów, Raciechowice, Dobczyce, Siepraw, Myślenice, Tokarnia, Lubień, Lanckorona, Stryszów i Mucharz.

Pod opieką przewodników muzealnych dzieci poznały historię średniowiecznego miasta i zamku. Zwiedzały Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego. W skansenie przeprowadzone zostały warsztaty dawnych rzemiosł, dzięki którym uczestnicy mogli się zapoznać z tradycyjnymi zawodami, obrzędowością i tradycjami regionu.

Autor: Maria Topa