ZACZĘŁO SIĘ 60 LAT TEMU

ZACZĘŁO SIĘ 60 LAT TEMU

Listopad -grudzień 1960 roku.

Wzgórze z ruinami zamku.

Radość 🙂

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ODGRUZOWANIEM ZAMKU!!!

 Po trzech latach starań  o uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jesienią 1960 r. przyszła pozytywna odpowiedź. Z zastrzeżeniem, że pierwszy etap musi być realizowany z funduszy społecznych. Organizacją całokształtu prac zajęło się Koło PTTK w Dobczycach– Sekcja Ochrony Zabytków. Prace nadzorował znany archeolog Gabriel Leńczyk. Oprócz wykopalisk równolegle prowadzone były prace archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne, konstrukcyjne oraz poszukiwanie źródeł historycznych dotyczących budowli. W 1963 r. zaprezentowano pierwsze wykopaliska i oficjalnie powstało muzeum, któremu nadano statut. W 1964 r. zrekonstruowano dwie sale w południowej części zamku górnego, w których wyeksponowano zabytki archeologiczne i historyczne. W 1966 r. udostępniono dawną sień zamkową i kaplicę,  a 2 lata później loch więzienny. W latach 1984 – 85 odkopano i oddano drugą piwnicę urządzając w niej Izbę Pamięci Narodowej, a w latach 1989 – 91 pomieszczenie zwane „przewiązką” między lochem a piwnicą . W 1995 r. oddano salę poświęconą twórcy muzeum  Władysławowi Kowalskiemu. W 2004 r. wykonany został projekt aranżacji ruin w zakresie architektury i konstrukcji poprzedzony licznymi badaniami i ekspertyzami. Od tego też czasu prowadzony jest dalszy ciąg prac rekonstrukcyjnych. Zmieniła wygląd baszta bramna i pomieszczenia obok niej od strony wschodniej.  Przygotowywane jest zaplecze sanitarne. W planach jest nadbudowa pomieszczenia zamku średniego i w części południowej.

Dokumentacja działalności muzeum związanej z pozyskiwaniem funduszy, materiałów, transportu, badań, ekspertyz, opracowań, pozwoleń sprawozdań, korespondencji, fotografii, zachowana jest w obszernym archiwum Oddziału,  od dnia pierwszego do dzisiejszego.

Maria Topa

Fot. archiwum PTTK, Poland By Drone, J. Urbańczyk, L.Szczygol, E.Kozłowska –Tomczyk ze zbiorów Instytutu PAN