Nagroda Burmistrza 2021

Dla Marii Topa i Piotra Przęczka

Działaczy PTTK O/Dobczyce

Miło nam poinformować, że nasi Koledzy Przewodnicy, a równocześnie działacze Pttk O. Dobczyce – MARIA TOPA i PIOTR PRZĘCZEK znaleźli się w gronie laureatów Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 2021 r. w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Pani Maria Topa – przewodnik, od 28 lat kierownik Biura PTTK Dobczyce, a także  Muzeum Regionalnego w Dobczycach, animatorka inicjatyw kulturalnych, promocji walorów Małej Ojczyzny,  projektów mających na celu ochronę lokalnego dziedzictwa oraz projektów edukacyjnych.

Pan Piotr Przęczek – przewodnik, polonista, od 25 lat współpracujący z Muzeum PTTK w Dobczycach, wiedzą i pasją dzielący się z innymi m.in. poprzez wydawane publikacje, artykuły w prasowe, spotkania i prelekcje.

Nagrody zostały wręczone w dniu  29 grudnia 2021 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dobczycach.

Serdecznie gratulujemy ! 🙂