Przydrożna kapliczka w skansenie

Skansen

PRZYDROŻNA  KAPLICZKA

znak  wiary i potrzeby serca zamienione na język sztuki

 

W  skansenie Muzeum Regionalnego PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach znajduje się najstarsza w regionie przydrożna kapliczka z 1604 roku.

Budzi zainteresowanie nie tylko zwiedzających. Kilka dni temu odwiedziła nas ekipa TVP 3 Kraków wykonując zdjęcia do programu „Szlak przydrożnych kapliczek” . Cykl opowiada o szlakach przydrożnych kapliczek Małopolski, Śląska i Podkarpacia. O wspomnianej kapliczce  opowiadała Maria Topa.

Kapliczka stała niegdyś na rozstaju dróg obok zabudowań  folwarku Gaik w Brzezowej. Przeniesiona została do skansenu w związku budową zapory spiętrzającej wody rzeki Raby i zalaniem  terenu przez jezioro. Słupowa, wykonana z lokalnego piaskowca. Ściany kapliczki wypełniają cztery płaskorzeźby postaci wkomponowane w kolumnowe arkady: postaci Frasobliwego i Oranta ujęte z profilu oraz dwie Madonny przedstawione frontalnie. Nakryta jest czterospadowym daszkiem i zwieńczona krucyfiksem. Wszystkie postaci, jak również przedstawienie Ukrzyżowanego  mają uproszczoną formę. Osoby na płaskorzeźbach przedstawione są nieproporcjonalnie z charakterystycznym dla sztuki prymitywnej skróceniem postaci.

We frontowej ścianie słupka mieściła się niegdyś płycina inskrypcyjna z napisem, obecnie całkowicie zniszczona.

(tekst i foto Maria Topa)