Zwiedzanie Tematyczne

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – STYCZEŃ 2019

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na pierwsze z cyklu zwiedzanie tematyczne. Podczas spotkania przyjrzymy się zmianom jakie zaszły w tzw. Domu Pogrzebowym w dobczyckim skansenie, po zakończeniu prac remontowych i instalacji nowej wystawy stałej. 

Przy okazji dowiemy się jakie zwyczaje pogrzebowe towarzyszyły mieszkańcom Dobczyc i okolic przed laty.

Zwiedzanie rozpocznie się 30 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w skansenie przy Muzeum Regionalny. Będzie to również pierwsza w tym roku okazja, aby zobaczyć skansen po zakończonym remoncie.

Serdecznie zapraszamy ! Wstęp darmowy !

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – STYCZEŃ 2019

W dniu 30 stycznia 2019 r.odbyło się pierwsze z cyklu zwiedzanie tematyczne w dobczyckim skansenie. Uczestnicy zobaczyli jak zmienił się tzw. Dom Pogrzebowy oraz jak wygląda nowo zainstalowana wystawa.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania !

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – LUTY 2019

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na kolejne z cyklu zwiedzanie tematyczne. Podczas spotkania przyjrzymy się wystrojowi wnętrz dawnych pomieszczeń mieszkalnych, przedmiotom codziennego użytku, a także ubiorom regionalnym. Zwiedzimy m.in. izbę mieszkalną dawnych mieszczan, izbę czarną (kuchnię).

Przy okazji dowiemy się jak dawniej wypiekano chleb, do czego służyły polenia, co to był dymnik i pomietło.

Zwiedzanie rozpocznie się 21 lutego 2019 r. o godzinie 9:00 w skansenie przy Muzeum Regionalny.

Serdecznie zapraszamy ! Wstęp darmowy !

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – LUTY 2019

W dniu 21 lutego 2019 r.odbyło się kolejne z cyklu zwiedzanie tematyczne w dobczyckim skansenie. Uczestnicy zwiedzili budynek karczmy, a w nim m.in. czarną izbę (kuchnię), izbę cechów (gdzie poznali pracę dawnych dobczyckich rzemieślników) oraz alkierz.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania !

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – MARZEC 2019

Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na kolejne z cyklu zwiedzanie tematyczne. Tym razem zajmiemy się dawnymi księgami znajdującymi się w zasobie Muzeum.

Uczestnicy będą mogli poznać rodzaje źródeł historycznych, niezbędnych do prowadzenia poszukiwań genealogicznych. Odpowiemy na pytanie co to jest archiwum rodzinne i czy warto je prowadzić ? Wyjaśnimy jakie informacje znajdziemy w księgach metrykalnych i jak z nich korzystać oraz czy archiwa państwowe są dla wszystkich ?

Zwiedzanie zatytułowane „W poszukiwaniu przodków. Genealogia dla początkujących i zaawansowanych” rozpocznie się 13 marca 2019 r. o godzinie 16:00 w skansenie przy Muzeum Regionalny.

Serdecznie zapraszamy ! Wstęp darmowy !

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – MARZEC 2019

W środę, 13 marca 2019 r. w dobczyckim Muzeum odbyło się zwiedzanie tematyczne „W poszukiwaniu przodków. Genealogia dla początkujących i zaawansowanych”. Było ono uzupełnieniem otwartego spotkania tematycznego, które odbyło się dzień wcześniej.

Uczestnicy poznali podstawowe definicje genealogiczne jak również metody i miejsca gdzie szukać informacji o przodkach.

Zwiedzający zapoznali się ze starodrukami, dawnymi drukami i księgami rękopiśmiennymi znajdującymi się w zasobie Muzeum. Zaprezentowano m.in. zabytkowe księgi liturgiczne oraz Księgi Protokołów Cechu Kuśnierskiego z Dobczyc z I połowy XIX. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania !

 

ZWIEDZANIE TEMATYCZNE – KWIECIEŃ 2019

Wiosna to niezwykły czas w dawnej obrzędowości ludowej. Wszystko budziło się do życia po zimowy letargu. Dla chłopów był to czas siewów, a także wzmożonej modlitwy czasie Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy.

Kwietniową edycję zwiedzania tematycznego w Muzeum Regionalnym PTTK im. Władysława Kowalskiego w Dobczycach zatytułowano „Jak to dawniej bywało ? Wiosna na wsi”. Podczas spotkania uczestnicy usłyszą m.in. wiosennych obrzędach, ale również o ciężkiej pracy na roli. Zwiedzający będą mieli możliwość „dotknięcia” historii i poznania zapomnianych już obecnie narzędzi i maszyn rolniczych.

Zapraszamy 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00 do skansenu przy Muzeum Regionalnym.

Wstęp darmowy !