25 LAT KLUBU PRZEWODNIKÓW PTTK W DOBCZYCACH

25 LAT KLUBU PRZEWODNIKÓW PTTK W DOBCZYCACH

Dokładnie 25 lat temu, w maju 1995 roku przewodnicy złożyli takie przyrzeczenie :

Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK przyrzekam:
– pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie,
– być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce 
– dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło przewodnickie

Założyliśmy Klub im. Władysława Kowalskiego i rozpoczęliśmy pracę dla naszego środowiska. Klub pełni w Oddziale funkcję organizatora działalności turystycznej, popularyzatorskiej, szkoleniowej, pracy z młodzieżą. Zorganizował  o kresie swojej działalności  ponad 300  wycieczek i imprez turystycznych, w których wzięło  udział prawie 17 tysięcy osób,   ponad 120 prelekcji,  ok. 30 konkursów skierowanych do młodzieży szkolnej, turystów, mieszkańców regionu  m.in.: „Moja mała Ojczyzna”, „Sprawne ręce”, „Poznajemy Ojcowiznę”, „Perły mojej miejscowości” „Zwyczaje i obrzędy”. Ponadto 25 rajdów turystycznych , w których wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników, przyczynił się do zdobycia 3500  odznak:  regionalnych, GOT, Disney i PTTK. Był organizatorem konkursów fotograficznych, koncertów, promocji książek, plenerów malarskich oraz wystaw fotograficznych i plastycznych prezentujących młodych artystów – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z inicjatywy przewodników została zagospodarowana dla turystów tzw. „Polana pod Bukiem”. Członkowie Klubu są autorami wielu artykułów w lokalnych wydawnictwach, biorą udział w audycjach radiowych i telewizyjnych.

Maria Topa