Otwarcie Muzeum w Czerwcu

MUZEUM PONOWNIE OTWARTE

12 czerwca 2020 roku Muzeum Regionalne PTTK im Wł. Kowalskiego w Dobczycach zostanie  ponownie otwarte dla Zwiedzających.

W czerwcu Muzeum będzie czynne :

12 -13 – 14  (piątek, sobota, niedziela) 10:00 – 18:00

20 – 21   (sobota, niedziela) 10:00 – 18:00

27 – 28   (sobota, niedziela) 10:00 – 18:00

Ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem

Kolejne  miesiące podawane będą na bieżąco

Zgodnie z zaleceniem PPIS w Myślenicach (pismo PSE.NHK-434-57/20)  wprowadziliśmy kilka zasad, które pozwolą na bezpieczne oglądanie naszych ekspozycji:

  • W czasie  obecności w Muzeum prosimy o zakrywanie ust i nosa  oraz dezynfekcję rąk
  • Przy zakupie biletów wstępu należy zachować 2 metry odstępu od kolejnej osoby stojącej przy kasie
  • W trakcie zwiedzania prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób ( wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać)
  • W Muzeum obowiązuje zakaz dotykania eksponatów
  • Muzeum pozostaje niedostępne dla grup, do odwołania. Nie organizujemy również zwiedzania ekspozycji z przewodnikiem oraz warsztatów i lekcji muzealnych
  • Należy stosować się do bieżących zaleceń głównego inspektora sanitarnego oraz poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum