BO JA MAM TYLKO JEDEN ŚWIAT

BO JA MAM TYLKO JEDEN ŚWIAT

słońce, góry, pola, wiatr….

A ponadto

Przewodnicy PTTK z Dobczyc mają jeszcze w sercu miejsce najbliższe każdemu człowiekowi  – własną Małą Ojczyzną. I pracę dla Niej. WYSTAWA, której otwarcie miało miejsce w piątek 28 sierpnia w foyer RCOS Dobczyce, wzbogacona o prezentację,  jest dokumentem 25 lat tej działalności. Działalności dla środowiska, mieszkańców, młodzieży szkolnej i turystów. Dla promocji regionu, rozwoju ruchu turystycznego, upowszechniania form czynnego wypoczynku. Dla szerszego dostępu do korzystania z naszej oferty pozyskiwaliśmy dofinansowania, które w znaczny sposób zmniejszały koszty uczestnictwa.   W  okresie  25 lat zorganizowaliśmy ponad 300  wycieczek i imprez turystycznych, w których wzięło  udział prawie 17 tysięcy osób,   ponad 120 prelekcji,  ok. 30 konkursów skierowanych do młodzieży szkolnej, turystów, mieszkańców regionu  m.in.: „Moja mała Ojczyzna”, „Sprawne ręce”, „Poznajemy Ojcowiznę”, „Perły mojej miejscowości” „Zwyczaje i obrzędy”.  Ponadto 25 rajdów turystycznych , w których wzięło udział ponad 3 tysiące uczestników, wspieraliśmy zdobywanie odznak:  regionalnych, GOT, Disney i PTTK. W sumie tych odznaczonych było prawie  3500. Przewodnicy są twórcami regionalnej odznaki PRZYJACIEL ZIEMI DOBCZYCKIEJ popularyzującej Ziemię Dobczycką, oraz najbliższe okolice objęte działalnością Oddziału. Odznakę w stopniu srebrnym i złotym zdobyło ok. 3000 osób.

Autorem wystawy i prezentacji,  przygotowanej na bazie zdjęć przewodników, jest Stanisław Malara.

Dziękujemy przybyłym Gościom i Sympatykom za obecność, ciepłe słowa i wspomnienia 🙂

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dobczyce. Bardzo dziękujemy 🙂