Wystawa „Obrzędowość doroczna…”

Skansen Dobczyce

Wystawa czasowa  „Obrzędowość doroczna – tradycja i odniesienia”

W skansenie Muzeum Regionalnego PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach prezentowana jest wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, w ramach projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, finansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

WYSTAWA ukazuje różne formy obrzędowości praktykowane w roku liturgicznym  stosownie do danego okresu . Na fotografiach prezentowane jest m.in. adwentowe oczekiwanie na przyjście Chrystusa, oraz obrzędy związane z wigilią i okresem kolędowania. Znaczna część wystawy poświęcona jest obrzędom Wielkiego Tygodnia obchodzonym nie tylko w kościele katolickim, ale i prawosławnym, a także barwnym uroczystościom związanym z procesjami Bożego Ciała oraz dożynkom.

Gmina Dobczyce jest jednym z partnerów projektu, w ramach którego obok prac konserwacyjno-remontowych prowadzonych w ostatnich latach w małopolskich skansenach, realizowany jest również program kulturowy z szeregiem wystaw, konferencji naukowych, opracowaniem wydawnictw promocyjnych, imprez plenerowych tematycznie związanych z szeroko pojętą tradycją, kulturą, sposobami ich ochrony i prezentacji.

Scenariusz wystawy – Joanna Hołda
Autor fotografii i reprodukcji archiwalnej dokumentacji – Piotr Droździk

Serdecznie zapraszamy !