Korona Beskidu Wyspowego 1

Z przewodnikami PTTK O.Dobczyce

W dniu wczorajszym, w sobotę, 13.11.2021 odbyła się pierwsza wycieczka, w trakcie której rozpoczęliśmy  wspólne zdobywanie Odznaki Korony Beskidu Wyspowego.   

Pomysłodawcą tej  „akcji” jest szef  Klubu Przewodników PTTK w Dobczycach Kaziu Gierlach, który wycieczkę przygotował i poprowadził.  

Odznaka została ustanowiona  przez Forum Gmin Beskidu Wyspowego wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK. Celem  jej jest  popularyzacja aktywnej turystyki górskiej po Beskidzie Wyspowym i poznawanie jego walorów krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych.  Do odznaki zalicza się 40 szczytów Beskidu W. zdobywane od 1.08.2020 r. w różnej formie i kolejności. (Regulamin https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/)

Wczoraj zdobyliśmy dwa szczyty- BIAŁOWODZKĄ GÓRĘ (616 m n.p.m.) z rozległą panoramą na Tatry, Gorce i Beskid Sądecki, a także na Pogórza: Rożnowskie i Wiśnickie oraz CHEŁM (789,1 m n.p.m.)

Dzielimy się widokami 🙂  i zapraszamy na kolejne wyjazdy 🙂 

(Maria Topa)

 Fot. Marek Kaczor