Korona Beskidu Wyspowego 05.03.2022

Przewodnicy PTTK O/Dobczyce zapraszają do wspólnego zdobywania  Odznaki „KORONA BESKIDU WYSPOWEGO” czyli 40 szczytów leżących w granicach gmin należących do Forum Gmin Beskidu Wyspowego.

Kolejny wyjazd

ZĘBALOWA – URBANIA GÓRA – SZCZEBEL

PROGRAM:  Wyjazd o godzinie 8.00 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach, powrót ok.15,00

Zębalowa 859 m n.p.m. Wyraźna „wyspa”, otoczoną prawie całkowicie dolinami trzech rzek: Krzczonówki, Raby i Smugawki  Źródła podają różne nazwy i wysokości. Która jest właściwa ?

Urbania Góra 671 m n.p.m. leży w masywie Zębalowej. Na jej zachodnim stoku znajduje się Kalwaria Tokarska dzieło ludowego artysty Józefa Wrony.

Szczebel 976 m n.p.m. W jego masywie wyróżnia się cztery wierzchołki: Czechówkę , Szczebel , Mały Szczebel i Małą Górę

Data:  05 marca 2022 r. (SOBOTA) 

Cena  60,00 zł

Na trasie planujemy ognisko, prosimy o zabranie kiełbasek 🙂 i dobrego humoru 🙂

Informacje i zapisy telefoniczne przyjmujemy do wyczerpania miejsc  tel. 505 451 570.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem odznaki https://cotg.pttk.pl/odznaki/kbw/