Pędzlem zapisane

spotkanie z Marcinem Guzym

Kilka dni temu przedstawiciele naszego stowarzyszenia PTTK O.Dobczyce mieli przyjemność spotkać się w Katowicach z Panem Marcinem Guzym, malarzem, członkiem wielu grup plastycznych i laureatem wielu konkursów, od 1986 roku związanym z siemianowicką grupą malarzy „Spichlerz 86”.

Przez wiele lat pracował w licznych kopalniach. Malarstwa uczył się u profesora Wyrożemskiego w Michałkowicach.

Pan Marcin zauroczony jest Dobczycami , skąd pochodzi jego żona Krystyna. Od końca  lat 60.XX w.co najmniej raz w roku odwiedza nasze miasto. Przyciąga go klimat tego miejsca i malownicze pejzaże, a zanikające coraz częściej chaty wiejskie z XIX i XX wielu maluje – ocalając je od zapomnienia.

W trakcie naszego spotkania Pan Marcin Guzy podarował nam cykl obrazów prezentujących dobczyckie , często już nie istniejące, domy z przesłaniem : „Niech moja skromna twórczość znajdzie odpowiednie miejsce po kilkudziesięciu latach mojej obecności w Dobczycach”

Obrazy będą prezentowane w Muzeum Regionalnym PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach jeszcze w tym sezonie.

Serdeczne słowa podziękowania Panie Marcinie 🙂