Zabytki Powiatu Bocheńskiego

w dniu 09 września 2023 r.

godz. 8.30

Zapraszamy do wspólnego zwiedzania najciekawszych miejsc Powiatu Bocheńskiego w ramach akcji „Weekend z Zabytkami”

  W planie m.in.:

– zwiedzanie KLASZTORU W NOWYM WIŚNICZU, ufundowanego przez Stanisława Lubomirskiego, jako dar wdzięczności za zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 r. W skład zespołu klasztornego wchodzą: budynek klasztorny, kościół Chrystusa Zbawiciela oraz fortyfikacje bastionowe. Klasztor funkcjonował do 1783 roku. Od XVIII wieku, aż do dziś służy on za więzienie.

– Nowy Wiśnicz i dziedziniec zewnętrzny zamku oraz wystawa „7 DEKAD” O TWÓRCZOŚCI PROF. CZESŁAWA DŹWIGAJA

– DWÓR W WIERUSZYCACH należący do nielicznych zachowanych w Polsce szesnastowiecznych obronnych siedzib szlacheckich

– KOŚCIÓŁ parafialny Wszystkich Świętych W SOBOLOWIE pochodzący z końca XVI w

 Wyjazd godz. 8:30 z ulicy Podgórskiej w Dobczycach.

Wycieczka organizowana jest w ramach projektu „Poznaj swój kraj z przewodnikami PTTK” wspieranego przez Gminę Dobczyce

Wyjazd jest nieodpłatny, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zapisy tel. 505 451 570.

Członkowie PTTK mają ubezpieczenie w ramach opłaconej składki członkowskiej. Pozostałe osoby ubezpieczają się we własnym zakresie.