Konferencja Skansenova

W dniu 30 sierpnia 2023 r. gościliśmy w dobczyckim zamku przedstawicieli skansenów z terenu Małopolski, którzy wzięli udział w konferencji pod nazwą „Konserwacja obiektów ruchomych do wyposażenia wnętrz skansenowskich”, zorganizowanej w ramach programu kulturalno-edukacyjnego, ujętego jako działania naukowe w projekcie “SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu“.
Zamkowe spotkanie rozpoczęła prezentacja multimedialna o historii miasta i zamku, a następnie zaproszonych gości powitał Marek Gabzdyl Prezes Oddziału PTTK w Dobczycach oraz burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś.  
Przedstawiciele Oddziału PTTK Marek Gabzdyl i Maria Topa przedstawili zebranym zakres  działań podejmowanych w związku  z tworzeniem i funkcjonowaniem Muzeum PTTK w zamku i skansenie.

Następnie uczestnicy konferencji wygłosili ciekawe referaty prezentujące tematykę spotkania:

– Wioletta Motaska  z Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach „ Konserwacja obiektów ruchomych do wyposażenia wnętrz skansenowskich na przykładzie skansenu w Dobczycach”

– Maria Madziar z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – Oddział Sądecki Park Etnograficzny „ Konserwacja obiektów ruchomych w Sądeckim Parku Etnograficznym”

– Marcin Kowalczyk „Konserwacja eksponatów ruchomych z kolekcji Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej”

 Konferencja stała się również okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat pracy i wyzwań przed jakimi stoją opiekunowie skansenów.

(Maria Topa)