Wielki Rogacz

WIELKI ROGACZ

wycieczka w dniu 15.08.2021 r.

 Klub Przewodników PTTK im. Wł. Kowalskiego w Dobczycach zaprasza na wycieczkę górską na Wielki Rogacz w Beskidzie Sądeckim

TRASA: start z PIWNICZNEJ miasteczka uzdrowiskowego o przyjaznym klimacie

na – KAMIENNY GROŃ (758 m n.p.m.) z przysiółkami  zajętymi pod pola uprawne, łąki i pastwiska określane  „żyjącymi górami” 

na NIEMCOWĄ (963 m n.p.m.) z widokami na  pasmo Jaworzyny Krynickiej w Beskidzie Sądeckim, Piwniczną-Zdrój, a także Nowy Sącz,

dalej na MIĘDZYRADZIEJÓWKI – trójwierzchołkowy grzbiet w  północno-wschodniej grani Wielkiego Rogacza  (1045,  1039, 1035 m n.p.m.) i

WIELKI  ROGACZ (1182m n.p.m.) –  objęty   ochroną  Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Pod W. Rogaczem zachwycą  nas wspaniałe widoki na Pieniny, Beskid Żywiecki i Tatry, a także wzniesienia na Słowacji.

MAŁY ROGACZ  (1162 m n.p.m.) z szerokimi panoramami widokowymi w kierunku południowym,

 PRZEŁĘCZ OBIDZA (938 m n.p.m.) – PRZEŁĘCZ GROMADZKA  umowna granica między Pasmem Radziejowej a Górami Lubowelskimi

 do BACÓWKI NA OBIDZY  (931 m n.p.m.) zejście do SUCHEJ DOLINY

   Czas przejścia ok. 5 godzin + odpoczynki.

Trasa przebiega przez część Pasma Radziejowej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Wyjazd o godzinie 7.00, powrót ok godziny 18.00/19.00.

Data: 15.08.2021 r.

Cena 60,00 zł.

 Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: „wycieczka Wielki Rogacz”

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.