Wycieczka rowerowa Beskidzki Ślimak

Przewodnicy PTTK w Dobczycach zapraszają na kolejną wycieczkę rowerową.

 Wyruszymy autokarem w niedzielę 22 sierpnia z parkingu przy ulicy Podgórskiej o godz. 8,00. Udamy się w stronę Łącka, gdzie otwarta została  nowa ścieżka rowerowa Velo-Dunajec, która poprowadzona jest brzegami Dunajca.

START  z przełęczy OSTRA położonej między Limanową, a Kamienicą Gorczańską,

skąd czeka nas kilka kilometrów spokojnego zjazdu przez miejscowości Jastrzębie i Czarny Potok do ŁĄCKA

następnie DOLINĄ DUNAJCA udamy się do STAREGO SĄCZA

po czym skierujemy się na południe DOLINĄ POPRADU

do wioski BARCICE, tutaj przekroczymy rzekę Poprad i podążymy

do WOLI KROGULECKIEJ, gdzie przy platformie widokowej BESKIDZKI ŚLIMAK zakończymy wycieczkę.

Trasa ładna widokowo, poprowadzona jest drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego i nowo wytyczonymi ścieżkami rowerowymi. Łatwa technicznie – duża część trasy poprowadzona jest w dół, lub po płaskich odcinkach. Występują dwa podjazdy, przy czym  jeden duży do platformy widokowej w Woli Kroguleckiej. Podjazd ten ma około 2 km długości i 200 metrów przewyższenia. W razie trudności można pokonać go pieszo.

Podczas wycieczki zobaczymy (z zewnątrz):

  1. Kościół drewniany w Czarnym Potoku z XVIII wieku;
  2. Rynek Łącki wraz z panoramą na Beskid Sądecki;
  3. Rozległą dolinę Dunajca i Popradu;
  4. Stary Sącz wraz z klasztorem sióstr klarysek i ołtarzem papieskim;

Imponujące widoki na Beskidy i Tatry z platformy widokowej w Woli Kroguleckiej

Informacje praktyczne:

Wyjazd: 22 sierpnia  2021r , niedziela , godz. 8:00, parking ul. Podgórska

Planowany powrót – około godz. 19.00.

Długość trasy rowerowej – około 45 km.

Suma podjazdów około 300 metrów, suma zjazdów około 650 metrów

Od uczestnika wycieczki wymaga się:

  1. Dobrej kondycji fizycznej;
  2. Sprawnego roweru;
  3. Kasku rowerowego ;
  4. Kamizelki ochronnej odblaskowej;
  5. Maseczki ochronnej na czas przejazdu autokarem;
  6. Dobrego humoru.

Regulamin wycieczek rowerowych  znajduje się na stronie  http://zamek.dobczyce.pl/planowane/

CENA: 90,00 zł

Informacje i zapisy telefoniczne po ogłoszeniu wycieczki, tel. 505 451 570.

Po przyjęciu zgłoszenia wpłata na konto PTTK Oddział w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul Podgórska 1,

nr 94 8602 0000 0000 0000 0039 0001 w BS Dobczyce

tytuł wpłaty: wycieczka rowerowa

W związku z sytuacją epidemiczną i różnymi ograniczeniami  organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian organizacyjnych związanych z zaleceniami.   Ponadto każdy uczestnik będzie proszony o podpisanie oświadczenia dot. COVID-19. Odmowa podpisania oświadczenia, skutkuje wykluczeniem z uczestnictwa w wycieczce bez zwrotu wpisowego.

Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!!