Jura Zawierciańska 15-16.10.22

W każdym roku, od 27 lat,  wyjeżdżamy w gronie przewodnickim w ciekawe miejsca,  znane i mniej znane,   podsumowując  miniony sezon turystyczny  i  ładując akumulatory na przyszły. Szukamy nowych atrakcji na kolejne wycieczki dla naszych sympatyków.

W tym roku Prezes PTTK O.Dobczyce Marek Gabzdyl zabrał nas na JURĘ ZAWIERCIAŃSKĄ.

Dzień pierwszy: kierunek na Ojców, Pieskową Skałę, Bydlin, Rabsztyn, Olkusz

Co nas zachwyciło?

 malowniczy świat  białych skał i zamków

kraina  tajemniczych jaskiń

złota jesień na ścieżkach

nocleg w środku mieniącego się w barwach jesieni lasu, u stóp zamku Bąkowiec

Na trasie zwiedziliśmy  warownię RABSZTYN

Zamek zbudowany był na szczycie Kruczej Skały w drugiej połowie XIII.

Obecnie, po 30 latach rekonstrukcji, ruiny udostępnione są do zwiedzania.  Z ta­ra­sów wi­do­ko­wych  wie­ży głów­nej i wie­ży zam­ku śred­nie­go roz­po­ście­ra się roz­le­gła pa­no­ra­ma na ma­low­ni­cze wzgó­rza Wy­ży­ny Kra­kow­sko-Czę­sto­chow­skiej.

SREBRNE MIASTO –  OLKUSZ

Spacerowaliśmy  olkuskimi uliczkami , fragmentem ścieżki edukacyjno-historycznej wokół miejskiej starówki, spotykając figurki gwarków- olkuskich górników „opowiadających” o przeszłości miasta

Zajrzeliśmy do Bazyliki kolegiackiej św. Andrzeja Apostoła wybudowanej w 1 połowie XIV wieku

Słuchaliśmy dźwięków XVII w. organów autorstwa Hansa Hummla, jednych z najstarszych w Europie  zachowanych w stopniu bliskim oryginalnemu.

Zwiedziliśmy ekspozycję w piwnicach XIV wiecznego  ratusza, który wznosił się kiedyś na olkuskim rynku. Wędrując z sympatyczną przewodniczką poznaliśmy historię miasta ze średniowieczną tradycją wydobycia srebra i ołowiu.

Zwiedziliśmy również drugą ekspozycję w podziemiach dawnego Kwartału Królewskiego, siedziby władz górniczych opowiadającą o górniczych i hutniczych tradycjach Olkusza

16.10.2022 niedziela

Jeszcze przed świtem nasi koledzy pobiegli  w kierunku  Okiennika Wielkiego, żeby sfotografować go w pierwszych promieniach słońca. Wrócili na wspólne śniadanie, a później pamiątkowe zdjęcia i wyruszyliśmy do ZAWIERCIA.

-W Bazylice Kolegiackiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyliśmy w uroczystej mszy św. mając okazję podziwiać wnętrze tej pięknej świątyni

-Galeria Stara Łaźnia , która mieści się w dawnej łaźni miejskiej, stanowiąca  wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Zawiercia zaprezentowała nam wystawę kryształów, prace wybitnych projektantów Huty Szkła Gospodarczego „Zawiercie” . Jest to również miejsce czasowych wystaw  twórców znanych w regionie, jak i w całym kraju, o czym mogliśmy się osobiście przekonać.

– Miejski Ośrodek Kultury CENTRUM otworzył przed nami swe podwoje . Dyrektor Ośrodka Pani Karolina Kindler- Skowronek oprowadziła nas po zakamarkach instytucji oraz obejrzeliśmy  wystawę Marii Słaboń „Ikona Designu Niedocenionego – Nowy Wiśnicz”  prezentowaną w galerii Ośrodka.

– MUSZTARDÓWKA  przerywnik i odpoczynek , wzmocniliśmy ciało i powspominaliśmy dawne czasy ( młodości  )

– Małe Centrum Nauki – SOWA- strefa odkrywania wyobraźni i aktywności . Zabrani zostaliśmy do świata swobodnego eksperymentowania i poznawania praw rządzących przyrodą. Poddaliśmy się temu z przyjemnością !!!

– w drodze powrotnej, ze szczytu Czubatki oglądaliśmy zachód słońca, zachwycając  się rozległymi przestrzeniami Pustyni Błędowskiej

(Maria Topa)